Er en torsk en torsk eller en torsk?

Hvordan skal Norge markedsføre villtorsk og oppdrettet torsk i fremtiden? Det er utgangspunktet for et omfattende arbeid med torskens posisjonering i markedet.

Eksportutvalget har sett på følgene av ulike posisjoner og presenterer de første resultatene under Hvitfisk-konferansen på Hell tirsdag og Marinfisk-konferansen i Alta onsdag. -Vi ønsker nå en dialog med næringen, før endelig konklusjon trekkes. På den måten kan næringen selv være med på å påvirke retningen i det videre arbeidet, sier Siri Hamnvik og Tove Sleipnes, markedssjefer for Nye Arter og Hvitfisk i Eksportutvalget for fisk. Oppdrett av torsk er en næring i rask vekst i Norge. Enkelte prognoser går ut på at oppdrettstorsk i løpet av få år vil utgjøre store volumer, mellom 100 000 og 200 000 tonn. Utfordringen for norsk fiskerinæring er å kommunisere om vill og oppdrettet torsk på en slik måte at begge er vinnere. I månedsskiftet november/desember skal dette arbeidet være avsluttet, og konklusjonene på hvordan oppdrettet og vill torsk skal posisjoneres i markedet vil være klare.

Publisert: 20.10.2003 , 14.01


Siste saker

X