Rødseth Odd Magne, Aquagen

– Er på rett vei med steril laks

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag jubler over siste nytt innen steril, triploid laks og hevder det nå bare er å trykke på knappen hos rogneleverandørene. – Vi er definitivt optimistiske, og det går rett vei, men det ennå et stykke igjen, sier leder av Aqua gen, Odd Magne Rødseth.

Pål Mugaas Jensen

Tripolidisering

  • Laks kan gjøres steril ved hjelp av triploidisering, det vil si at lakseeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril.
  • Hindrer dermed at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk.
  • Triploid oppdrettslaks vokser godt, men har mer deformasjon enn tradisjonell oppdrettsfisk. Forsøk viser at ekstra fosfor i fôret kan redusere utviklingen av deformasjon.
  • Triploid laks tåler høy vanntemperatur og lavt oksygennivå dårligere enn en diploid laks. Den får nedsatt appetitt, og kan i alvorlige tilfeler ha økt dødelighet ved slike miljøforhold

Kilde: Havforskningsinstittuttet

Det var i en sak i Namdalsavisa i helgen at Fiskeforvalter Anton Rikstad gikk ut og sa at forskere har klart å framstille fullverdig, sterilisert laks. ”Det er bare for oppdrettsnæringa å trykke på knappen, så er villaksstammene berget”, var hans påstand etter å ha vært på et villaksseminar der forskere fra Aqua Gen hadde fortalt om status innen fremstilling av steril laks. Rikstad sa videre i avisintervjuet at deformitetsproblemene var løst, og at fisken vokser stort sett like fort som vanlig fisk. Fortsatt noen flaskehalser

Leder i Aqua Gen Odd Magne Rødseth er imidlertid noe mer forsiktig.

– Vi er definitivt optimister, men kanskje ikke så til de grader som Rikstad. Det er fortsatt noen flaskehalser som gjenstår, sier han.

Han forteller at Aqua Gen i noen år har deltatt i et EU-forskningsprosjekt sammen med blant annet Havforskningsinstituttet og Marine Harvest for å studere muligheten for å bruke såkalt triploid laks i kommersielt oppdrett.

– Triploidisering er første generasjons teknologi for å produsere steril fisk. Teknologien har vært kjent siden 1980-tallet, først fra ørret, men benyttes i dag i mange landbruksprodukter. Eksempel er steinfrie druer og melon. I EU-prosjektet har vi studert mulighetene for å også gjøre dette med laks, sier han.

Les også: Kan steril laks være løsningen?

Les også: Økt tilsetning av fosfor i fôret kan hindre utvikling av deformiteter hos steril oppdrettslaks

Kommet langt på to år

Og resultatene fra både EU-prosjektet og Aqua Gens egen parallelle forsking er gode.

– Vi er ennå ikke i mål, men vi er kommet betydelig lengre enn for to år siden. Fremdeles er det noen utfordringer med deformiteter og med tilvekst i siste fase. Vi ser imidlertid at disse tingene forbedres gradvis mens vi videreutvikler teknologien, tilpasser og optimaliserer, sier han.

Rødseth forteller at fisken vokser svært godt i ferskvannsfasen.

– Der vokser den nesten for godt. Utfordringen er å gi den et fôr som matcher den raske veksten, sier han.

Når fisken kommer i sjøen blir veksten så mer normal.

– Til fisken er to-tre kg vokser den som vanlig. Men deretter stagnerer den noe, forklarer han.

Saken fortsetter under bildet

Rødseth Odd Magne, Aquagen
Leder i Aqua Gen, Odd Magne Rødseth er optimist på den triploide laksens vegne, men sier det fortsatt gjenstår noe arbeid før man er i mål.

Tiden moden for taktskifte

Rødseth sier de har merket en endring i interesse hos oppdretterne.

– Etter mange stormer og påfølgende rømmingshendelser de siste årene er aktørene åpenbart mer interessert i at vi skal jobbe med dette, sier han

Han mener derfor tiden nå er moden for et taktskifte.

– Vi mener vi vet nok og at resultatene er gode nok til at det er på tide å ta dette et hakk opp fra småskala til storskala kommersiell uttesting. Først da kan vi få tilpasset teknologien nøyaktig, og vi kan få den kunnskapen som må til for å si om dette er en farbar vei. Her har selvsagt vi som rognprodusenter et ansvar, men også fôrindustrien og aktørene ellers for å få det til, sier han.

 

Kan bestilles til neste år

Ifølge fiskeforvalter Rikstad er det bare å bestille: ”Leverandørene av rogn kan enkelt levere steril fisk når oppdretteren bare bestiller det”, sier han til Namdalsavisen.

– Fult så enkelt er det ikke, men nesten. Neste rogninnlegg blir mot slutten av 2012, så for dem som er interessert i å gjøre forsøk må man gjøre bestillingen da. Denne fisken vil så være klar for sjøutsett på høsten 2013 til våren 2014, sier Odd Magne Rødseth.

Publisert: 10.01.2012 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X