Erko Seafood søker 26 utviklingstillatelser for sitt konsept. Illustrasjon: Erko Seafood/Global Maritime AS.

Erko Seafood søker utviklingstillatelser

Erko Seafood AS har sammen med Global Maritime AS utarbeidet et konsept «NORTH SEA FISHFARM» for havbasert lakseoppdrett. Dette konseptet er planlagt som en bunnfast stasjonær oppdrettsplattform plassert ute i åpent hav.

Sammen med selskapet Global Maritime går konseptet ut på et stasjonært bunfast oppdrettsplattform som har fått navnet «North Sea Fishfarm».

Formålet med konseptet er å flytte oppdrett av laks ut fra fjordene, forbi de kystnære områdene og helt ut i åpent hav hvor det kan åpne seg meget store produksjonsarealer/volumer. Konseptet anses å være nytenkende og banebrytende og innehar betydelige forskjeller fra alle andre konsepter som det er søkt utviklingstillatelser for, skriver selskapet i en pressemelding.

Man antar at med en slik tilnærming så er det mulig å oppnå store forbedringer innenfor dagens miljø og arealutfordringer. Nærmere bestemt så anses dette konseptet å inneha betydelige forskjeller fra dagens oppdrettspraksis og forbedringer spesielt innenfor områdene lakselus, påvirkning på villfisk, åpning av nye store produksjonsarealer samt forurensing og utslipp til ytre miljø.

En bunnfast plattform plassert i åpent hav på norsk kontinentalsokkel blir utsatt for meget store miljølaster. En plattform på en slik lokasjon må derfor være av en betydelig størrelse for å kunne motstå disse lastene.

Gjennomførte studier

Erko Seafood og Global Maritime har i samarbeid tatt konseptet gjennom en mulighetsstudie som ble utført høsten 2016 og en konseptstudie utført vinteren 2017. Erko Seafood AS og Global Maritime AS har lagt ned et betydelig arbeid i konsept designet frem til nå. Arbeidet inkluderer struktur design, geotekniske undersøkelser, hovedarrangement, fiskevelferd med fisketeknisk utstyr, hydrodynamiske analyser av miljølaster på notpose og hovedstruktur, risikoanalyser, Sikkerhetsanalyser og regelverksvurderinger, metode for transport, sammenstilling og installasjon, samt kostestimering av bygging og drift.

Med å søke 16 utviklingstillatelser på til sammen 12 480 tonn i Troms fylke, er søknaden på antall tillatelser den tredje største, bare slått av Viewpoint Seafarm/Nova Sea med 20 tillatelser og Pure Atlantic med 46 tillatelser.

Erko Seafood er eid av Haugland Gruppen AS, og ble stiftet av Haugland familien fra Austevoll i 2005. Selskapet har i dag 10 oppdrettstillatelser og en estimert produksjon på 12 500 tonn sløyd laks og ørret, ifølge deres nettsider.

Publisert: 19.05.2017 , 15.03


Siste saker

X