Arctic Aqua på Engenes på Ytre Andørja er verdens nordligste visningssenter for havbruk. Anlegg, folk, merd

Erna åpner verdens nordligste visningssenter for havbruk

Høyreleder Erna Solberg vil 8. april ta turen til Arctic Aqua på Engenes på Ytre Andørja for å åpne verdens nordligste visningssenter for havbruk.

Det er Kleiva Fiskefarm AS sammen med Gratanglaks AS som har jobbet fram visningssenteret.

Arctic Aqua på Engenes på Ytre Andørja er verdens nordligste visningssenter for havbruk.Anlegg, folk, merd
Arctic Aqua på Engenes på Ytre Andørja skal åpnes som verdens nordligste visningssenter for havbruk. Foto hentet fra brosjyre om anlegget.

 

Ifølge en pressemelding er hensikten med senteret at det skal spre kunnskap om havbruksnæringen, både som informasjon til allmennheten og for å sikre framtidig rekruttering til ei viktig distriktsnæring.

Som en del av programmet vil også verdens første marine grunnkart bli presentert for første gang, og demonstrert i praktisk bruk om bord på MS «Håløygen».

På senteret finnes opplevelser for alle. Avanserte teknologiske løsninger viser det som foregår innen havbruksnæringen. Inne på senteret er det utstilling og et «levende gulv» der du beveger deg utover havflaten og samtidig ser at laksen skvetter unna.

Ved hjelp av undervannskamera kan du følge med på laksens aktivitet ute i merdene. Rundturen på visningssenteret kan tilpasses de ulike besøksgruppenes behov – eksempelvis barnehager, skoleklasser, lag, organisasjoner, firma, fremmedspråklige og tilfeldig besøkende.

 Se brosjyre om anlegget her

Publisert: 02.04.2013 , 07.00


Siste saker

X