Ernst Hevrøy er Product Developer Manager, for Marine Harvest Scotland. Foto: Marine Harvest.

Ernst Hevrøy til Marine Harvest

Ernst Hevrøy har sluttet i sin forskerstilling ved Cargill (tidligere EWOS) Innovation Centre og startet i Marine Harvest.

Fra november er Hevrøy sin nye stilling Product Developer Manager, for Marine Harvest Scotland. Men det betyr ikke at han forlater moderlandet.

– Nei, jeg skal ikke flytte til Skottland, men jobbe fra Bergen, sier Hevrøy til kyst.no.

I grove trekk skal han drive produktutvikling innen oppdrett.

– Marine Harvest er tunge innen oppdrett av fisk, har eget avlsmateriale fra egg til slakt samt har eget fôr. At de er en betydelig aktør i næringen var viktig for meg når jeg takket ja til jobben.

Han mener at han i et kommersielt oppdrettselskap kan tenke litt annerledes når det gjelder å utvikle nye produkter, og sikre de som er.

– Skottland, Irland og Færøyene er et fôrmarked som preges av særprodukter som Label Rouge og økologisk laks. Når det gjelder fôret på dette området ønsker selskapet også ha kontroll selv, legger han til.

– Hvorfor valgte du å skifte jobb nå?

– Jeg valgte å gjøre dette nå da jobben gir meg mulighet til å jobbe med laks som sluttprodukt og ikke bare fôr. Jeg har hele tiden, også når jeg var forsker, vært opptatt av det som skjer på merdkanten og hva man kan påvirke gjennom fôret.

– Skjer mye innen fôr

Hevrøy sin grunnkompetanse er ernæringsfysiologi, og det er med denne han håper å kunne bidra med litt særkunnskap for å få laksen til å vokse godt.  Han viser til at det skjer mye innen fôr i Marine Harvest, blant annet bygging av ny fôrfabrikk på Isle of Skye.

– Jeg har mange folk rundt meg som jeg skal jobbe med. Marine Harvest har blant annet en egen R&D avdeling for fôr, og så jeg drar nytte av systemet som er på plass fremover.

Hevrøy er en som på fritiden liker å holde seg aktiv, enten det er å delta i sykkelritt eller Triathlon.

– Jeg liker å kjenne på det fysiologiske, på det å presse kroppen litt. Og se på hvordan mat påvirker kroppen i disse sammenhengene. Jeg vil hente inspirasjon fra dette, og ta med meg inn i jobben, sier han.

Publisert: 13.11.2017 , 08.00


Siste saker

X