Daglig leder Synnøve Grinnen Ervik. Foto: Ole Morten Melgård.

Ervik Laks og Ørret vil rette opp skuta

Ervik Laks og Ørret hadde gode resultatet i 2016, tross biologiske utfordringer. Daglig leder Synnøve Ervik sier ambisjonene for 2017 er å rette opp skuta etter destruksjon av hele 2016-G på grunn av ILA.

Det Frøya-baserte selskapet Ervik Laks og Ørret AS driver tre laksekonsesjoner på til sammen 44 000 m3.

Selskapet gikk opp i omsetning fra 146,3 millioner kroner i 2015, til 172,9 millioner i 2016. Som tilsier en økning på cirka 26,6 millioner kroner. Driftsresultatet hadde også en økning på omlag fem millioner, fra 45 til 50 millioner.

Selskapet skriver i deres årsberetning at deres gode resultat skyldes bra produksjon og biologisk kontroll, samt historisk gode priser på laks.

– Vil rette opp skuta

Daglig leder Synnøve Grinnen Ervik sier til kyst,no at tatt i betraktning av at hele 2016-G ble destruert på grunn av ILA høsten 2016, er de fornøyd med omsetning og driftsresultat.

– Prisøkningen er årsaken til et bedre resultat. Vi har kontinuerlig fokus på produksjonskostnadene, og ambisjonene for 2017 er å rette opp skuta etter destruksjon av hele 2016-G på grunn av ILA.

Selskapet fikk påvist ILA høsten 2016 og 1,2 millioner laks måtte destrueres, etter pålegg fra Mattilsynet. Det ble på nytt satt ut 400 000 smolt høsten 2016, men etter tre måneder i sjø fikk denne påvist PD SAV 3.

Styret skriver at dette vil påvirke selskapets omsetning og likviditet i 2017, men vil være innenfor det som er forsvarlig.

«2015-generasjonene føres frem til større snittvekt enn planlagt, dette for å kompensere noe av tapet», melder de.

– Driver på lånt lokalitet

Ervik sier det har vært utfordrende fordi deres sone for utsett i 2017 ikke kunne tas i bruk.

– Vi driver nå på lånt lokalitet, samt samdrift.

Regnskapet i 2017 sier hun vil bli påvirket av at de ikke har fisk for salg av 2016-G.

Det er tatt 9,1 millioner i utbytte til Ervik Fisk og Invest AS.

Kontroll på lusen

Ellers opplyser Ervik at lusestatusen er god.

– Vi har kun 2017-G i sjø, og bruker luseskjørt og rensefisk.

Selskapet skriver i årsberetningen at de bruker leppefisk på alle generasjoner laks, samt mekanisk avlusing.

  • Selskapet har tre matfisk-konsesjoner, og holder til i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.
  • Selskapet eies av Ervik familien via ulike investeringsselskaper.
  • Den største aksjonæren i selskapet er Ervik Fisk og Invest AS.
  • Det var i 2016 ni ansatte i selskapet, to kvinner og syv menn. I styret er det tre menn og en kvinne.
  • Per dags dato har selskapet åtte ansatte.

Publisert: 17.07.2017 , 10.00


Siste saker

X