Ervik utvidar fiskekvota

Reiaren Rolf Jarle Ervik har betalt 45 millionar kroner for å få utvide fiskekvota til ringnotsnurparen Herøyhav.

Sjølv om det er dårlege fiskeprisar no, trur Ervik at prisane snart vil stige. Han ser lilikevel på kvoteutvidinga som ei langsiktig investering, skriv Vestlandsnytt.

Publisert: 03.03.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X