Folden Akva fartøy. Foto: Folden Akva.

Et meget godt år for serviceselskap

Folden Akva kan vise til gode tall i 2016. Selskapet hadde i fjor et driftsresultat på tre millioner kroner, som er en solid økning fra resultatet på omlag 300.000 kroner året før.

Folden Akva AS er et serviceselskap som har jobbet seg inn i akvakulturnæringen siden 2015, og tilbyr kundene maritime servicetjenester innen oppdrett.

Omsetningen til selskapet kom på 20 millioner i 2016, sett mot 3,8 millioner året før. Driftsresultatet til selskapet ble 3,1 millioner kroner, mot 293.000 kroner året før.

Tar én million i utbytte

Styret i Folden Akva består av styreleder Tarald Sivertsen, styremedlem Røy Tessem og styremedlem Kenneth Emil Larsen.

Selskapet tar én million i utbytte. Avsatt til annen egenkapital er 1,3 millioner kroner.

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid.

Det har ikke lykkes Skipsrevyen.no/kyst.no å få kommentarer fra daglig leder Tarald Sivertsen, som er på ferie.

Folden Akva hadde ved utløpet av 2016 fem ansatte. I 2017 har de blitt enda flere. Foto: Folden Akva.

Publisert: 26.07.2017 , 06.00


Siste saker

X