Coded wire tag

– Et vanntett merkesystem

Europharma mener å ha et vanntett system som gjør at rømt laks enkelt kan spores tilbake til anlegget og merden fisken rømte fra. De hele handler om en bitte liten metallbrikke.

Det har vært et uttrykt ønske fra myndighetene og fra deler av næringen selv om å få på plass et system som gjør det enklere å spore rømt laks, samt å skille fra hverandre villaks og oppdrettslaks som tas opp i elvene.

Europharma mener nå å ha svaret på begge utfordringene. Teknologiens kjerne er ifølge en pressemelding fra selskapet en bitteliten metallbrikke (1 millimeter) som settes inn i nesen på fisken. En tallkode på brikken kan enkelt leses av i mikroskop, og ettersom hver enkelt fiskegruppe gis en egen nummerserie er det enkelt å spore opp hvor fisken stammer fra.

En åpenbar fordel med systemet er at det allerede har vært i bruk i mange år i ulike havbeiteprosjekter rundt om i verden. Det er allerede utviklet maskineri som injiserer metallbrikken i snuten på fisken og samtidig klipper fettfinnen. Dermed vil man umiddelbart kunne se om en fisk er vill eller oppdrettet, og en magnetføler kan holdes over snuten på fisken for å bekrefte at metallbrikken er på plass.

– Vi har sett nærmere på de alternativene som finnes der ute og mener vår løsning er den eneste som er kvalitetsmessig god nok og som samtidig er praktisk gjennomførbar på en enkel måte. At teknologien allerede er ferdig testet og utviklet gjør at vi kan være operative rakst, sier Jim Roger Nordly i Europharma i pressemeldingen.

Han mener systemet vil tilfredsstille behovene til myndighetene så vel som oppdretterne. – Miljømyndighetene vil endelig kunne gjøre kontrolloppgavene sine på en kvalitativt god måte, og for oppdrettsnæringen vil det utvilsomt være en fordel at de konklusjonene som trekkes i større grad baserer seg på fakta og mindre på teorier og antakelser, sier Nordly i en pressemelding.

Nordly ser for seg at det vil være naturlig å merke fisken i forbindelse med vaksinering ettersom det normalt ikke foregår sortering etter dette.

Publisert: 28.03.2012 , 10.07


Siste saker

X