Et voksende marked for teknologi

Eksportrådet ønsker å starte aktiviteter for et nærmere teknologisamarbeid med brasilianske myndigheter og næringsliv, sier administrerende direktør Arild H. Blixrud i Norges Eksportråd til kyts.no.

Politiske signaler -Norske eksportører og etableringer i Brasil er spente på signalene fra president Luiz Inacio Lula da Silva. Det er viktig – både for oppbyggingen av Brasil, men også for norske aktører – at rammevilkårene gjør det lettere å drive forretning med og i Brasil. Dette håper vi å få noen signaler om i løpet av statsbesøket, sier Blixrud. Den brasilianske politikken legger allerede opp til å bygge partnerskap med utenlandske kompetansemiljøer for å styrke lokalt næringsliv, og landet ønsker utenlandske investeringer. Blixrud trekker fram følgende sektorer av felles interesse, og som han håper kan bli videreutviklet: olje- og gassteknologi, fiskeoppdrett, handel med fisk og jordbruksprodukter, skipsfart og -tjenester, kommunikasjonsteknologi, miljøteknologi og turisme. Norsk handel med Brasil omfatter langt mer enn eksport av klippfisk og import av kaffe. Brasil er i særklasse det viktigste eksportmarkedet for Norge i Sør-Amerika. Maskiner og verkstedsprodukter utgjør nesten halvparten av den norske eksporten. Dette gjenspeiler seg i den norske næringslivsdelegasjonen som til uka følger kongeparet på deres offisielle besøk til Brasil. Blant deltakerne er representanter for Nera, Q-Free, Kongsberg Gruppen og Tandberg. I 2002 var den norske eksporten til Brasil på 1.759 millioner kroner. Ser man på eksporten til Sør- og Nord-Amerika under ett, ligger Brasil på andreplass etter USA, men litt foran Canada. I fjor solgte norske bedrifter maskiner og verkstedsprodukter for 820 millioner kroner til Brasil, mens eksporten av klippfisk utgjorde 661 millioner kroner. Andre hovedelementer i eksporten er kjemiske produkter, tekniske instrumenter og metaller. Mindre kaffeimport Kaffeimporten fra Brasil har falt fra å utgjøre 42 prosent av den totale importen i 1995 til å utgjøre 8,2 prosent i fjor (137 millioner kroner). Av importen på 1.649 millioner kroner i 2002, utgjorde råvaregruppen oljeholdige frø og frukter nesten 60 prosent, mens metaller og verkstedsprodukter fulgte etter kaffeimporten. -Det er viktig å få fram at i tillegg til næringsmidler så eksporterer – og importerer – norske bedrifter høyt avanserte og innovative produkter til og fra Brasil. I tillegg har mange norske teknologibedrifter etablert seg i Brasil for å få nærhet til markeder i både Sør- og Nord-Amerika, sier administrerende direktør Arild H. Blixrud i Norges Eksportråd. Norskeide bedriftene i Brasil har 4.000 ansatte, og omsetter for nesten dobbelt så mye som den totale samhandelen mellom Norge og Brasil.

Publisert: 02.10.2003 , 10.31


Siste saker

X