laks

Eventuell PD-smitte verifiseres i løpet av uken

Mattilsynet og Salmars eget veterinærteam gjør nye prøveuttak for å få bekreftet om fisken i Finnvika har PD. Mistanken ble rettet etter rutinekontroll.

Henrik Wiedswang Horjen

– Det har vært gjort funn etter prøveuttak og rutinekontroll på lokaliteten. Vi vil nå sammen med Mattilsynet foreta grundigere kontroller før vi kan verifisere smitte, eller ikke, sier veterinær Arnfinn Aunsmo til Norsk Fiskeoppdrett.

Les mer: Mistanke om PD i Troms

Til sammen er det to millioner fisk med en snittvekt på rundt 300 gram på lokaliteten. Fisken har en verdi på 30 millioner kroner, og er planlagt slaktet i 2013. Fisken har ikke vært i sjøen lengre enn siden i fjor høst.

Mistanke om PD (pancreas disease) ble rettet etter prøver tatt i en av anleggslokalitetens åtte merder. Hva som nå skjer videre vil foregå i tett dialog med Mattilsynet, opplyser Salmar.

Aunsmo forteller at Mattilsynet nå er på lokaliteten, og at nye prøver vil tas for å få klarhet i smittesituasjonen. Mistanken stammer kun fra en merd. I pressemeldingen opplyser selskapet at de vil gå i dialog med Mattilsynet for å vurdere aktuelle tiltak samtidig som det tas prøver fra alle merdene på lokaliteten.

– Vi regner med å få svar på prøvene i løpet av uken, sier Aunsmo.

Les også: Yngve Myhre: – Må fokusere på biologi, drift og kostnader

Forbud mot flytting

Fra Mattilsynets hold opplyses det om at strenge restriksjoner nå er i lagt for å forhindre ytterligere smitte.

– Mattilsynet skal på tilsyn og vil ta prøver fra lokaliteten for å avdekke eventuell PD-smitte. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Arne Mjøs ved distriktskontoret for Tromsø.

Også rett før jul fikk Salmar påvist smitte på anleggslokaliteten Singsholmen. Da fikk selskapet på kontroversielt vis flytte deler av fisken. Det vil ikke skje nå, opplyser selskapet.

Les også:

PD-mistanke hos Salmar på Hitra bekreftet

Vet ikke når eller hvordan SAV-2 kom inn i norsk oppdrett

Finnsvika isolert av Mattilsynet

Dersom smitten påvises vil fisken slaktes umiddelbart, heter det i pressemeldingen fra Salmar.

Aunsmo opplyser at det har vært svært lav dødelighet på anleggslokaliteten. Hva som skjer med fisken vil bli avklart innen kort tid.

Mattilsnyet opplyser at lokaliteten Finnvik er nå isolert fra annen oppdrettsvirksomhet. Nærmeste lokaliteter er Rogndalen (Sjurelv Fiskeoppdrett AS) som ligger 16 km unna og Skulgambukt (Havbruksstasjonen i Tromsø) som ligger 17 km unna.

Publisert: 18.01.2012 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X