Ewos-fabrikk på naturgass

Naturgass Vest har inngått en omfattende avtale med fiskefôrselskapet EWOS om leveranser av naturgass som miljøvennlig energikilde til selskapets fabrikk i Florø.

– Avtalen med EWOS er en historisk milepæl. Dette selskapet vil være de første til å ta i bruk naturgass i Sogn og Fjordane. Avtalen vil også være en meget spennende døråpner for fremtidig bruk av naturgass i fylket, tror adm.dir. Aksel Skjervheim i Naturgass Vest. Avtalen mellom EWOS og Naturgass Vest gjør at fiskefôrselskapet styrker sin miljøprofil ved å gå over til naturgassproduktet LNG (Liquefied Natural Gas) som hovedkilde for alt energiforbruk. De første leveransene av LNG vil etter planen skje rundt årsskiftet 2003/2004 når alle installasjoner av tank- og mottaksanlegg hos EWOS er på plass. Framdriftsplanen er avhengig av at alle offentlige og kommunale tillatelser gies som forutsatt. 4.000 tonn LNG EWOS sin fabrikk i Gunhildvågen i Florø er selskapets største i Norge. Fabrikken produserer fiskefôr til en samlet verdi av 1,2 milliarder kroner i året, og har 110 tilsatte. – Kontrakten med Naturgass Vest gir oss muligheten til å hente ut LNG tilsvarende 60 GWh (gigawatt-timer) i året, opplyser informasjonssjef Øyvind Risnes i EWOS i en pressemelding. Dette tilsvarer energiforbruket til ca 3.500 boliger. Leveransen til EWOS vil på sikt utgjøre rundt 4.000 tonn LNG, noe som tilsvarer rundt 10 % av produksjonskapasiteten ved den nye LNG-fabrikken i Øygarden. Selve gassen vil bli fraktet til EWOS i Florø med en spesialbygget båt fra Naturgass Vest sin nye LNG-fabrikk på Kollsnes i Øygarden. Dette nye fabrikkanlegget er nå under bygging, og vil være driftsklart i november måned. Miljøhensyn ? et viktig argument Naturgass som energibærer inneholder rundt 95% metan, CH4. Utslippene av karbondioksid, CO2, er rundt 30% lavere enn fra fyringsolje; og under halvparten av utslippene fra kull. – EWOS er opptatt av å ligge i forkant når det gjelder miljøtiltak. Samarbeidet med Naturgass Vest er viktig for oss også av miljøhensyn. Med overgangen til naturgass vil vi oppnå en reduksjon i CO2 utslippene fra fabrikken i Florø på inntil 4.500 tonn årlig, opplyser Øyvind Risnes. Naturgass gir praktisk talt ikke utslipp av svoveldioksid, SO2, og svært lave utslipp av nitrogenoksider, NOx. Forbrenning av naturgass gir heller ingen partikkelutslipp. Det oppnås derfor både en lokal og global miljøforbedring ved bruk av naturgass i forhold til olje. Terminalanlegg hos EWOS I forbindelse med kontrakten vil det bli bygget et mindre terminalanlegg for LNG på fabrikkområdet til EWOS. Dette terminalanlegget vil også fungere som ?knutepunkt? for andre fremtidige brukere i Sogn og Fjordane. – Vi legger ikke skjul på at denne avtalen med EWOS danner et svært viktig grunnlag for Naturgass Vest sin fremtidige satsing i dette fylket, sier adm.dir. Aksel Skjervheim. Naturgass Vest har allerede innledet samtaler med andre lokale aktører for å diskutere hvilke verdiskapingsmuligheter som ligger i de kommende LNG-leveransene til Florø.

Publisert: 13.02.2003 , 09.31


Siste saker

X