Fagmøte for settefisknæringen

FHL havbruk arrangerer fagmøte for settefisknæringen torsdag 12.juni. Tema på møtet spenner fra fiskevelferd (katarakt og produksjonslidelser i settefiskanlegg), via vannkvalitet og smoltkvalitet til betydningen av EU sitt Vannrammedirektiv og diskusjon om fremtidige forskningsbehov.

Dagen etter arrangerer SINTEF fiskeri og havbruk en workshop om teknologiske utfordringer ved settefiskproduksjon, hvor emner som måling av gassovermetning, rømming fra settefiskanlegg, presisjon ved telling og sortering og teknologiske utfordringer ved smolttransport skal diskuteres. FHL havbruk vil med dette invitere til fagmøte for settefiskoppdrettere: Torsdag 12.juni kl 11 ? 18 i auditoriet, Pirsenteret, Trondheim. Dagen etter, fredag 13.juni, vil SINTEF fiskeri og havbruk, i samarbeid med FHL havbruk, ha en mer teknologisk rettet workshop (samme sted), fra kl 9 ? 15. Hensiktene med en slik samling er mange: – Høre om og diskutere nyvinninger og hva som skjer innen forskning – Diskutere nye lover, regler og rammeverk som kan få betydning for settefisknæringen – Gi signaler fra settefisknæringen om kunnskapshull som bør fylles (nye forskningsbehov)

Publisert: 13.05.2003 , 08.37


Siste saker

X