Fangstdagboken skal angi reelt kvantum om bord

Flere skippere har vært usikre på hvordan fangsdagboken skal føres etter at Norge endret vannprosenten ved levering. Fiskeridirektoratet presiserer derfor at fangsdagboken skal gjenspeile reelt kvantum om bord.

Fra 1. januar 2003 ble det innført tilsvarende vanntrekkprosent i Norge for sild og makrell som det de har i Danmark (henholdsvis 13 og 8 prosent). Dette gjelder kun for 2003 ettersom Norge og EU er enige om et felles vanntrekk på 2 prosent fra 1. januar 2004. Dette vil føre til at det på sluttseddelen kan trekkes inntil 13 eller 8 prosent av brutto silde- eller makrellfangster som landes/veies, skriver fiskets Gang. – Flere har derfor lurt på om dette skal påvirke føringen av fangstdagboken. Endringen av vanntrekk ved levering av sild og makrell skal ikke føre til endringer i føringen av kvantumet i fangstdagboken. Det vil si at skipperen skal føre brutto fangst slik de gjorde tidligere. Det avviket som vil være mellom fangstdagbok og sluttseddel, som et resultat av vanntrekket, vil Fiskeridirektoratet og Kystvakten ta hensyn til i sin kontrollgjennomføring, skriver nettstedet.

Publisert: 13.03.2003 , 10.45


Siste saker

X