Får ikke bruke skjellmerkevare ennå

Fjord Aker får ikke bruke merkevarenavner Norwegian Fjord Mussels når de starter sin blåskjelloffensiv i belgiske butikker i midten av januar, selv om de mottar delfinansiering av smaksdemonstrasjoner fra EFF. - Et paradoks sier Fjord Aker-direktør Nils Christian Ellingsen. - Skjellnæringen må bestemme seg for hvordan de vil bruke merket først. De kan inntil videre bruke begrepet Norwegian Mussels, sier Siri Hamnvik i EFF.

Merkevarenavnet Norwegain Fjord Mussels er internasjonalt registrert og beskyttet. Om det skal frigis helt, med mulighet for å settes på et hvert blåskjellparti som kommer fra Norge – slik som begrepet Norwegian Salmon er det for laks, eller om det skal ligge et sett av kvalitetsparametere i bunn – slik det er for de newzealandske ?Green Mussels?, er det intern uenighet i næringen om. – Dette skal diskuteres på neste markedsmøte for næringen som skal holdes i februar. Her vil alle som dyrker skjell kunne komme å si sin mening, og det er til syvende og sist opp til dem å bestemme seg for hvordan merket skal brukes. Inntil videre kan begrepet Norwegian Mussels brukes. Imidlertid er det også utviklet kampanjeplakater, hvor Mussels from Norway er i fokus. Disse kan Fjord Aker benytte, sier Hamnvik. Møtet avholdes etter at Fjord Aker har hatt sin første promoteringskampanje i til sammen 130 butikker i den belgiske matvarekjeden Delhaize. – Grunnen til at Fjord Aker ikke får bruke Norwegian Fjord Mussels merket nå, er at rett og slett er for tidlig ute for det.

Forundret

Det må en avklaring til om hvordan det skal brukes, sier hun. Fjord Akers direktør Nils Christian Ellingsen er imidlertid forundret over at de ikke får lov å sette merket på skjellene som de skal selge. – Vi skal bruke 400.000 kroner på denne promosjonene, og EFF sponser oss med halvparten. Jeg synes det er noe som ikke stemmer når de utviser denne holdningen, sier han.

Prosess som tar tid

Hamnvik støtter seg på at næringen totalt sett ikke har ønsket å bruke begrepet før en har kommet til en enighet. – Spesielt om det blir slik at det skal ligge noen kvalitetskriterier i bunn, for eksempel for størrelse og matinnhold, er dette en prosess som kan ta litt tid, sier hun og forteller at det til nå har vært solgt skjell med veldig varierende kvalitet. – Med den registreringen av begrepet vi fikk til nå i høst har imidlertid næringen en unik mulighet til å sette en standard for hvordan slike skjell skal være, sier hun.

Publisert: 17.12.2003 , 07.00


Siste saker

X