Cermaq finansierte Siri Vikes viktige ILA forskning som ga næringen ny kunnskap om smitteveiene til ILA-viruset. Foto: Cermaq.

Feil i Morgenbladet om ILA forskning

En artikkel i Morgenbladet presenterer oppdrettsnæringen som en aktiv motstander av forskning «den ikke liker». Det var Cermaq som støttet forskningen som kartla smitteveiene for ILA-viruset, melder de i en pressemelding.

Cermaq har betydelig egen forskning, og ønsker forskning på alle områder som har betydning for utvikling av næringen inkludert miljøeffekter og helseeffekter av sjømat. Cermaq finansierte Siri Vikes og Are Nylunds viktige ILA forskning, melder Cermaq i en pressemelding.

Siri Vike var ansatt i EWOS og Cermaq i perioden 1995-2014, og tok der sin doktorgrad på ILA. Dette var mens sykdommen herjet som verst i Chile, med store økonomiske tap og dramatiske sosiale konsekvenser. Identifisering av ulike varianter av viruset og kartleggingen av smitteveier var sentralt i forskningen til Siri Vike.

Forskningen ble spesielt betent fordi det i Chile ble diskutert om man skulle kreve økonomisk erstatning for tap forårsaket av ILA-viruset. Saken gikk så langt at det på initiativ fra rognprodusenten Aqua Gen ble reist sak i den nasjonale forskningsetiske komité for å vurdere om forskningen var redelig eller ikke.

Denne saken pågikk fra 2009 til 2011, og var naturlig nok svært belastende for Siri Vike og for hennes veileder ved UiB, Are Nylund. Klagen ble avvist av den forskningsetiske komitéen.

Gjennom forskningen til Are Nylund og Siri Vike fikk næringen ny kunnskap om ILA. Denne kunnskapen tok Cermaq i bruk umiddelbart, og vi tilpasset vår drift i Chile for å unngå smitteoverføring.

– Det var Cermaq som la til rette for og ønsket at forskingen skulle gjennomføres, de frontet funnene og tok konsekvensene av funnene i sin drift. Cermaq sendte meg verden rundt for å snakke om funnene fra forskningen min. De betalte også advokatregninger, og lot funnene fra forskningen min være hovedtema i Cermaqs bærekraftkonferanse, sier Siri Vike, som nå er daglig leder i Pharmaq Analytic.

Publisert: 12.06.2017 , 08.02


Siste saker

X