Ferdig utvannet mer attraktiv

Dersom en kan klare å produsere ne ferdig utvannet klippfisk som er av god kvalitet er vil det være muligheter for å øke markedspotensialet i Norge. Dette kommer frem i en undersøkelse som Fiskeriforskning har utført.

I dag selges det bare om lag 300 tonn klippfisk årlig i Norge, mens eksporten er rundt 70 000 tonn. En viktig forklaring på det lave forbruket er at klippfisken må vannes ut i minst ett døgn før den kan brukes. Men ved å produsere ferdig utvannet klippfisk, som er gryteklar, kan dette tradisjonsrike produktet bli mer attraktivt. Fiskeriforskning har utført en undersøkelse på norske restauranter som viser at gryteklar klippfisk har markedspotensial hvis kvaliteten blir bedre. ? Resultatene viser at klippfisken har de riktige kvalitetsegenskapene før den tilberedes. Det betyr at den har riktig utseende, farge, konsistens og lukt. Etter tilberedning viser det seg at et variabelt saltinnhold trekker ned kvaliteten. Selv om viktige egenskaper som saftighet og konsistens kommer godt ut, fører for lavt eller for høyt saltinnhold til at smak og helhetsvurdering påvirkes negativt. Mange av kjøkkensjefene syntes at produktene var for salte, sier forsker Morten Heide. Til tross for at kvaliteten på produktet ble bedømt til litt over middels, svarte likevel fem av kjøkkensjefene at det er sannsynlig at de vil kjøpe gryteklar klippfisk i fremtiden, og seks at de ville vurdere å gjøre det. Kun to mente det var lite sannsynlig at de ville kjøpe gryteklar klippfisk. ? De fleste kjøkkensjefene ville kjøpe klippfisken gryteklar hvis de hadde muligheten, og det er en høy andel når en vet at to tredjedeler av disse selv vanner ut fisken. ? Vi kan konkludere med at gryteklar klippfisk har et markedspotensial. Forutsetningen for å utløse dette potensialet er at det i tillegg til kvalitet arbeides aktivt med markedsføring, påpeker Heide.

Publisert: 06.10.2003 , 11.35


Siste saker

X