Fersk fisk til St.Petersburg

Fersk fisk fra Finnmark til St. Petersburg er et av målene som Finnmark fylkeskommune håper å få til, etter at de i forrige uke undertegnet en samarbeidsavtale med den russiske byen.

Finnmark fylkeskommune og St. Petersburg administrasjon har inngått samarbeidsavtale. Hensikten med samarbeidsavtalen er å skape allianser til sterke utviklingsmiljøer i St.Petersburg som i dag ikke finnes i Barentsregionen. ?Både innenfor Barentssamarbeidet og det bilaterale regionale samarbeid i nord, har det vist seg viktig å ha sterke allierte med i en del beslutningsprosesser på russisk side, sier fungerende fylkesordfører Arne Pedersen som underskrev avtalen fra fylkeskommunens side. Viktige allianser St.Petersburgs er i dag en viktig pådriver og premissgiver for utviklingen i Nordvest-Russland. Byen som har 7 millioner innbyggere og er hovedsete for en rekke store utrednings- og forskninngsinstitusjoner. Finnmark fylkeskommune har allerede ved flere tilfeller fått bistand fra St.Petersburgs administrasjon i gjennomføringen av prosjekter, både ved informasjonsinnhenting og som døråpnere til sentrale beslutningstakere. ?Vi har også samarbeidet med bedrifter og institutter i byen som faginstanser i spørsmål knyttet til transportpolitikk i nordområdene, olje og gasstilknyttede spørsmål samt innen fiskerispørsmål. Alle disse tre sektorer er viktige for både Finnmark og samarbeidet i Barentsregionen, sier Pedersen Fisk og olje Samarbeidsavtalen skal bedre markedstilgangen for fersk fisk fra Finnmark til St.Petersburg og andre sentrale byregioner, og utnytte den kunnskap som befinner seg i forsknings- og designinstituttene i St.Petersburg, særlig rettet mot petroleumsvirksomheten i nordområdene og i tillegg handel. ?Som en av de første aktiviteter i dette samarbeidet, vil vi i løpet av høsten 2003 arrangere et norsk-russisk seminar om fiskerisamarbeid i St.Petersburg. Der skal vi i første rekke fokusere på markedsmulighetene i St.Petersburg for fersk fisk fra Nord-Norge. Nordområdene har store utviklingsmuligheter innen fiskeri og petroleumsvirksomhet. Gjennom et forpliktende samarbeid med russisk side kan vi realisere disse mulighetene, sier Pedersen.

Publisert: 04.06.2003 , 08.07


Siste saker

X