– Fettfinneklipping kan komme ned i fire øre per fisk.

Gardermoen: - Den beste metoden som enkelt kan skille oppdrettslaks fra villaks for et utrent øye, er fettfinneklipping. Det skal være mulig å få til maskinell fettfinneklipping, og da kan kostnaden komme helt ned i fire øre per fisk, forteller Atle Mortensen i Nofima .

Elisabeth Nodland

– Våre kriterier for å finne en merkemetode for merking av fisk er at utrent personell skal klare å skille mellom vill- og oppdrettslaks uten å måtte bruke noe form for utstyr. Det skal ikke være noen tvil at man har en oppdrettslaks, så merkingen må kunne vare livet ut og være godt synlig, forteller Atle Mortensen i Nofima under FHF sitt sporingsseminar.

Nofima har undersøkt tre ulike metoder for merking; fettfinneklipping, VIE- merking og fysemerking. Som vi tidligere har skrevet på Kyst.no, er det bare fettfinneklipping som egner seg som den merkemetoden som oppfyller de kravene vi har satt. 

– Når det gjelder både vekst og overlevelse er det liten forskjell mellom de ulike merkemetodene. Resultatene viser at det ikke er noen sammenheng mellom dødelighet og merking, forteller Mortensen. Når det gjelder hvor varige merkingen er, er det imidlertid større forskjeller.

– Både frysemerking og VIE-merking er lite egnet

– Ulempen med frysemerking er at det ikke lenger er synlig etter ti måneder. Rett etter at den er merket er det tydelig mørke merker på fisken, men disse forsvinner etter en gitt tid.

– Når det gjelder VIE-merking er det vanskelig å lese etter ti måneder. Det lille selvlysende merke er lite og fargen avtar med tiden. Man skal virkelig vite hva man ser etter og det er ikke mulig å finne uten å bruke UV-lys etter ti måneder. Konklusjonen er derfor at fettfinneklipping er det eneste som dekker de kriteriene vi har satt for enkel merking av fisk, sier Mortensen.

Prislapp på fettfinneklipping

– Ved å fettfinneklippe fisken manuelt har vi sett på hva slags arbeid de har gjort i Canada. Trent personell fettfinneklipper mellom 1200 til 1300 fisk i timen. Det betyr at det tar dobbel så lang tid å fettfinneklippe fisken enn det tar å vaksinere den manuelt, sier Mortensen. Grovt estimert vil manuell fettfinneklipping koste mellom 50-60 øre per fisk. Jeg har vært i kontakt med Skala som produserer vaksinemaskiner, og de kan fortelle meg at det er mulig å få fisken fettfinneklippet samtidig som den vaksineres, sier Mortensen. Da er kostnaden, grovt sett, estimert til å havne på om lag fire øre per fisk.Det skal heller ikke kommer til å ta noe lenger tid enn det vil ta å vaksinere fisken. Dersom man får til en helautomatisk metode for å fettfinneklipping, er dette det desidert billigste alternativet for å få merket fisken. Frysemerking og VIE-merking vil ligge på mellom 50 øre og en krone per fisk,  avhengig av metode.

Regner med lite markedsreaksjoner

– Det er også viktig å ta høyde for eventuelle markedsreaksjoner ved å fettfinneklippe fiske, og for å få en vurdering av dette har vi vært i kontakt med Norges Sjømatråd. Vi har fått svar fra Sjømatrådets utsendinger i Asia, Italia, Kina, Portugal, Sverige, Spania, Tyskland, polen, Frankrike og Russland. Ut fra svarende forventes det ikke store negative reaksjoner. To land mente i tillegg at det ville være positivt med tanke på bærekraft. Likevel er det viktig å ha god kommunikasjon med forbrukerne rundt dette i forkant, understreker Mortensen. Det er viktig å forklare hvorfor det gjøres på en korrekt  måte.

Publisert: 20.11.2013 , 07.00


Siste saker

X