Lakselus. Foto: Trygve Poppe.

FHF utlyser 10 mill. for nye metoder mot lakselus

En av løsningene på lakselus-utfordringen kan finnes i metoder som ennå ikke er utviklet. De vil FHF bidra til å finne, og utlyser 10 millioner kroner.

Kampen mot lakselus skjer på mange fronter, og innsatsen er stor. Noen endelig løsning ikke er funnet, men noe som er hevet over enhver tvil er at det finnes mange gode idéer, kanskje muligheter ingen har tenkt på, kanskje finnes det teknologier eller løsninger som kan overføres fra andre bransjer. For havbruksnæringen er det avgjørende at alle muligheter undersøkes. Muligheten for å teste ut nye metoder og nye konsepter må finnes. Her har FHF som næringens FoU-verktøy et åpenbart ansvar og tar det, melder FHF på sine hjemmesider.

Kjell Maroni i FHF. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Nå lyses 10 millioner kroner ut for nettopp å stimulere til utvikling av nye metoder og for vitenskapelig testing av konsepter.

– Det er ikke tvil om at det finnes mange idéer og konsepter som ikke er testet ut, sier Kjell Maroni fagsjef i FHF.

– Det må finnes en mulighet for å vitenskapelig teste ut nye muligheter, og vi tror at denne utlysningen sammen med andre tiltak fra FHF vil være viktige bidrag, legger han til.

Utlysningen finner du her

Publisert: 14.06.2017 , 13.22


Siste saker

X