Merder Steigen

FHL taler for vekst

Forskerne mener det ligger til rette for en globalt større sjømatproduksjon. Kabalen om hvordan man kan produsere mer sjømat til verdens befolkning er det nå opp til politikerne å løse.

Henrik Wiedswang Horjen

Sintef mener norsk oppdrettsnæring kan seksdobles innen 2050. Verdens matbehov er skrikende etter hvert som man vil nå en estimert befolkning på 9 milliarder. Mer og mer av denne produksjonen vil komme fra akvakultur, heter det i FAOs verdensrapport, The state of world fisheries and aquaculture.

Men inntil videre er Lakse-Norge i ferd med å stange i produksjonstaket. Med årets forventede produksjon på 1,1 millioner tonn vil det ikke være mange prosentene næringen ha r å vokse før man innenfor dagens MTB-regelverk ikke kan kaste mer fisk ut i sjøen. Les mer: Forskerne spår kjempevekst i sjømat

Vil øke gjennom MTB

– Vi ønsker i første rekke at en økning skjer gjennom økning i biomassen, altså en heving av MTB-grensen, sier FHL-direktør Trond Davidsen til Finansavisen.

Cermaq har bedt om de store konsernene ikke forbigås dersom flere konsesjoner deles ut. Ved siste tildeling ble 65 konsesjoner delt ut til selskaper med mindre enn 19 lisenser fra før av.

Les mer: Ber om lov til å vokse

Om politikerne vil lokkes med i lakse-eventyret ved å dele ut nye konsesjoner gjenstår ennå å se. Men det er ventet at det vil bli en avklaring på spørsmålet i løpet av året, opplyser statssekretær Krisitne Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet i en e-post til Finansavisen.

I politikernes hender

– Dette er politikk på høyeste nivå, og det er hvordan vi forholder oss til det. Skal vi vokse må det være på en bærekraftig måte. Om næringen er bærekraftige innenfor hvordan man i dag opererer er opp til politikerne å definere, sier informasjonssjef i FHL, Øyvind André Haram.

Lus og rømning har tidligere vært problemer næringen har måttet løse før en organisk vekst har kunnet latt seg gjennomføre. Resultatene hittil i år viser at situasjonen er på bedringens vei.

Publisert: 21.09.2012 , 07.00


Siste saker

X