Salmon Home no1. Foto: Nekton Havbruk.

Fikk minus i driftsresultat

Nekton Havbruk AS hadde minus 4,1 millioner i driftsresultat for 2016, og selskapet har tapt all egenkapital. Styreformann Mikal Arild Eines, forklarer at tapet skyldes at forskning og utvikling koster.

Nekton Havbruk AS driver fiskeoppdrett på Smøla i Møre og Romsdal, kontoret er lokalisert på Hopen i Smøla.

Styret skriver i årsberetningen at selskapet har tapt egenkapitalen, og ledelsen har iverksatt tiltak for å rette opp dette. Selskapet har kun konserntilknyttet gjeld.

Omsetningen var på 9,8 millioner kroner i 2016, sett mot 2,6 millioner året før. Driftsresultatet hadde derimot en nedgang på – 4,1 millioner, fra – 2,6 millioner kroner året før.

Mikal Eines, styreformann i Nekton Havbruk. Foto: Magnus Petersen.

Mikal Arild Eines, styreformann i selskapet sier til kyst.no at de driver forskning i en innledende fase med forskjellige systemer for lukket produksjon i sjø.

– Dette betyr bruk av forskjellige systemer og høyere kostnader, samt mindre produksjonsbatcher enn i vanlig produksjon, opplyser han.

At selskapet har gått ned i driftsresultat, forklarer han er grunnet at de tester flere systemer parallelt og da oppskaleres kostnadene tilsvarende.

– Hva er ambisjonene for 2017? ​

– Vi ønsker å ha noe større produksjonsbatcher og snittvekter, samt bedret resultat. Første halvdel av 2017 vil fortsatt innebære bruk av forskjellige systemer, men volumene vil være større og snittvektene større slik at resultatet vil bedres sammenlignet med i fjor. Det er for tidlig å si noe om hvor mye, påpeker Eines.

Investeringene for 2017 sier han har vært moderate så langt.

– Vi vurderer nivået på disse fremover basert på våre erfaringer og tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere.

Tap av kapital

Egenkapitalen til selskapet er – 10,3 millioner (-5,7 mill i 2015).

Styreformannen forklarer tapet med at forskning og utvikling koster.

Styret betrakter arbeidsmiljøet som godt og det har ikke vært noe sykefravær i 2016. Det har vært to ansatte på heltid og deltid i 2016. Styret består av tre menn.

6,8 millioner til forskning

Selskapet har kostnadsført 6,8 millioner kroner til pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter i 2016. De samlede anleggsinvesteringene i 2016 var 2,7 millioner.

Nekton Havbruk har hatt stor suksess med det lukkede anlegget Salmon Home No.1, som kyst tidligere har omtalt. Les saken her. 

Kyst.no meldte også like før jul at det var ingen lakselus og se i den lukkede betongmerden

Publisert: 19.07.2017 , 09.18


Siste saker

X