Firda Seafood Group har nylig fått levert en ny fôrflåte til lokaliteten Bårøy. Her ser du bilde av fortøyningsarbeidet for å få den nye flåten på plass. Foto: Firda Seafood Group

Firda investerer i ny fôrflåte, grunnet økning i MTB

Firda Seafood Group har på lokaliteten Bårøy fått på plass en ny Fluctus fôrflåte. Driftsleder Asbjørn Refsdal sier til kyst.no at de har hatt behov for en større flåte, ettersom de utvider MTB`en på lokaliteten.

Den nye fôrflåten til Sogn og Fjordane selskapet Firda Seafood har en kapasitet på vel 500 tonn, og driftsleder Asbjørn Refsdal sier til kyst.no at de har behov for mer plass.

Driftsleder Asbjørn Refsdal. Foto: Firda Seafood Group.

– Vi har behov for en større flåte ettersom vi utvider MTB`en på Bårøy. Vi skal gå fra en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3150 til 5400 tonn. Dette tilsier en økning fra cirka 800 000 laks til 1,1 millioner fisk, forteller Refsdal, som har ansvar for fem ulike anlegg hos Firda Seafood.

Oppgraderes

Selskapet har tidligere hatt ørret på lokaliteten, men har nå laks på 1,5 år.

– Å få på plass denne nye flåten, er en god oppgradering for oss, forteller han.

På Bårøy-lokaliteten jobber det fast kun to arbeidere, en lokalitetsansvarlig og hjelpemann stort sett.

Selskapet har investert i enda en Fluctus fôrflåte til lokaliteten Kjeringeholmen. Denne sier han skal komme om noen uker.

– Det er samme type flåte som vi nå har fått, men den er litt forsinket, legger han til.

Lite lus å se

Fisken som står på lokaliteten har det godt, ifølge Refsdal.

– Vi opplever ikke ett stort lusepress, og ser ikke behov for rensefisk eller luseskjørt på denne lokaliteten. Men noen verktøy har vi brukt og det er Aller Aqua sitt slimfôr, som skal styre slimlaget til fisken. Dette skal føre til at lusen har vanskelig for å sette seg på laksen, forteller han avslutningsvis.

Illustrasjonskart av lokaliteten Bårøy. Kilde: Barentswatch.

Publisert: 18.07.2017 , 10.16


Siste saker

X