Frode Blakstad

Fishguard-oppkjøpene er i gang

Selskapet som tar av mål av seg til å bli Norges første landsdekkende fiskehelsetjeneste har så langt overtatt Aqualab AS og Helgeland Fiskehelse AS. Flere oppkjøp venter.

Visjonen bak Fishguard ble første gang presentert under Europharmas Lofotseminar i sommer. Planen er ifølge selskapet å skape en aktør innen fiskehelsesektoren med størrelse og muskler nok til å kunne satse på fagutvikling og spesialisering på en helt annen måte enn det som er mulig innenfor dagens relativt fragmenterte bransje.

Systematisering og erfaringsutveksling er ifølge pressemeldingen viktige stikkord, og selskapets mål er å kunne tilby et helhetlig sett av tjenester til oppdrettere langs hele kysten.

Fishguard er 100 prosent eid av Nordly Holding AS, som også står som eier av legemiddelgrossisten Europharma.

Første skritt er bygging av kapasitet gjennom oppkjøp.

– Aqua-Lab med sine 10 ansatte kom inn 1. september, og 1. oktober var Helgeland Fiskehelse på plass. Vi er enige om betingelsene for overtakelse av et annet selskap som kommer inn 1. november, og Fishguard har i tillegg tatt over veterinærtjenestene for Mainstream i Steigen. Dialogen fortsetter med en rekke andre aktører med sikte på oppkjøp, sier styreleder Frode Blakstad i pressemeldingen.

Selskapene som så langt er kjøpt opp beholder foreløpig navnene sine og drives videre på samme måte som før. Så langt er den eneste endringen at veterinær Karl Fjell er ansatt i Aqua-Lab. Med base i Stavanger styrker han selskapets tilstedeværelse i denne regionen.

– I denne fasen handler det om hovedsakelig to ting; bygge kapasitet og ikke minst å rekruttere de kloke hodene som skal forme selskapet. Vi jobber nå med ansettelsen av en faglig leder i Fishguard. Vedkommende blir en veldig viktig brikke i arbeidet med å utvikle og raffinere konseptet. Målet er at vi ved utgangen av 2013 skal være på skinner som et enhetlig selskap, sier styrelederen.

Hårete mål

– Vi har god dialog med selskapene i denne sektoren, og tilbakemeldingene på konseptet er veldig positive. Vi satte oss hårete mål med dette selskapet, og da er det morsomt å se at vi allerede er godt i gang med å oppfylle dem, sier Blakstad.

Publisert: 10.10.2012 , 12.55


Siste saker

X