Fisk i 100 fortsetter

Gode tilbakemeldinger på satsingen Fisk i 100 i norske ungdomsskoler har ført til at prosjektet nå videreføres i ytterligere tre år.

Evalueringen av satsingen Fisk i 100 viser at så mye som halvparten av elevene har fått mer positive holdninger til fisk. Elevene ble dessuten overrasket over at fisk kan smake godt! Videre viser evalueringen at heimkunnskapslærerne ønsker mer informasjon og forslag til flere spennende fiskeleksjoner for elevene. Dette er bakgrunnen for at tiltaket nå er forlenget med tre nye år. Forrige skoleår deltok over 90 prosent av alle norske 9.klassinger. Foreløpige tall for inneværende skoleår tyder også på meget god deltakelse. I overkant av 80 prosent av årets 9.klassinger har så langt i år gjennomført Fisk i 100. Prosjektet fortsetter med uendret budsjett og finansiering. Partnere i prosjektet er fortsatt Eksportutvalget for fisk, Sosial- og helsedirektoratet (Shdir), Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag og Skagerakfisk. Fisk i 100 består av et undervisningsopplegg for niendeklassinger, oppskriftsbrosjyrer og penger til innkjøp av fiskefilet. Som en del av av Fisk i 100 har det også vært gjennomført kurs for heimkunnskapslærere i 9.klasse. I februar ble det siste kurset arrangert i Buskerud. Dermed har lærerne i alle landets fylker fått tilbud om kurs siden prosjektet startet høsten 1999. – En kan lage mange spennende retter av fisk. Vi vil at elevene skal få erfare at fisk er enkelt å tilberede og at det smaker godt. Det er viktig å få ungdom til å oppdage at sunn mat også smaker godt, sier ambassadør for Sosial- og helsedirektoratet, Ingrid Espelid Hovig.

Publisert: 05.03.2003 , 07.00


Siste saker

X