Fiskefôr til hjertepasienter

Ullevål universitetssykehus er forsøkspartner når Skretting utvikler nye laksefôr. For første gang blir hjertepasienter trukket direkte med i forsøkene.

Fiskefôr spiste de ikke, de 60 hjertepasientene som deltok i det såkalte Fjord til bord-forsøket. Derimot koste de seg med laks som er produsert med ulike fôrtyper. Formålet er å finne ut hvilke av morgendagens fôrråvarer som gir den samme hjertevennlige laksen som vi har i dag. Så grundig mener Skretting og deres eiere Nutreco det er nødvendig å gå til verks i det pågående arbeidet med nye råvarer til laksefôr. I forsøket tok Ullevål universitetssykehus først et omfattende sett prøver av 60 pasienter. Så ga de dem fem laksemiddager i uka i seks uker og tok de samme prøvene en gang til. Middagene kom fra laks som var produsert med ulike typer fôr. Pasientprøvene er nå til analyse, og resultatene vil foreligge i løpet av andre halvår. Det er en forutsetning for videre vekst i oppdrettsnæringen at produksjonen er bærekraftig ? den må ikke overbeskatte fôrråvarene. For å unngå knapphet på marint råstoff ser fôrprodusentene derfor kontinuerlig etter alternativer. Parallelt med hjerteforsøket på Ullevål universitetssykehus ser Fjord til bord-prosjektet også på effekten de nye råvarene har på fiskens helse. Skretting og Nutreco har allerede gjennomført omfattende tester som viser at noe av fiskeoljen i fôret utmerket godt kan erstattes med omega 3-holdig planteolje. Laksen forblir den samme trygge, sunne delikatessen med den riktige laksesmaken og med rikelige menger av det hjertevennlige omega 3-fettet. Den vokser også like godt og effektivt som med tradisjonelle fôr. I moderne kosthold er oppdrettslaks en av de viktigste kildene til omega 3-fettsyrer ? det sunne fettet som reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. En rekke forskningsresultater tyder på at disse fettsyrene også har forebyggende virkning mot leddgikt, visse kreftformer og senilitet. Fjord til bord er et samarbeidsprosjekt mellom Nutreco, Ullevål universitetssykehus, Veterinærhøgskolen og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Prosjektet er todelt med NIFES som prosjektleder for den humane delen og Nutreco som prosjektleder for den delen som omhandler fiskens helse. Prosjektet støttes av Norges Forskningsråd.

Publisert: 19.09.2003 , 09.22


Siste saker

X