Fiskeridirektoratet er omorganisert

Mandag 3. mars omorganiserte Fiskeridirektoratet sitt hovedkontor i Bergen. ? Omorganiseringen er et ledd i flere parallelle prosesser som skal sikre en bedre og mer brukervennlig fiskeriforvaltning, sier fiskeridirektør Peter Gullestad.

Det var fiskeridirektør Peter Gullestad som for halvannet år siden selv tok initiativet til en gjennomgang av direktoratet sentrale organisering. Målsettingen med gjennomgangen, som ble utført med bistand fra Statskonsult, har vært å oppnå en mer hensiktsmessig organisering, tilpasset dagens og framtidige utfordringer.Samtidig som det etableres ny avdelingsstruktur og oppgavefordeling i Bergen, er direktoratet inne i en lang rekke krevende effektiviserings- og omstillingsprosesser. Etaten har nylig innført egen serviceerklæring, og er for tiden i ferd med å ta i bruk elektronisk saksbehandling. Fra neste uke har direktoratet dessuten delegert vedtakskompetanse på en rekke saker til regionkontorene.? Vi kan gratulere oss selv med en vel gjennomført prosess som stort sett har gått etter de planer og intensjoner som ble lagt for halvannet år siden. Jeg mener at organiseringen slik den nå fremstår vil bli lettere å forholde seg til for de vi kan definere som våre kunder: Det vil i første rekke si fiskeri- og havbruksnæringen og våre eiere, Fiskeridepartementet, sier fiskeridirektør Peter Gullestad.

Publisert: 03.03.2003 , 12.17


Siste saker

X