Fiskeriforskning får assisterende direktør

Fiskeriforskning har tilsatt Liv B. Ulriksen i nyopprettet stilling som assisterende direktør.

Ulriksen er i dag banksjef på konsernkundeavdelingen i Sparebanken Nord-Norge. Hun er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, med hovedfag i økonomi. I tillegg til flere års erfaring fra bank og finans, har hun hatt verv i en rekke styrer og utvalg knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Liv B. Ulriksen er 42 år og kommer opprinnelig fra Honningsvåg.

Publisert: 25.03.2003 , 07.00


Siste saker

X