Fiskeriforskning til Hammerfest

Onsdag 29. januar åpner Fiskeriforskning kontor i Hammerfest.

Det nye kontoret etableres i Norway Seafoods lokaler. Fiskeriforskning er et forskningsinstutt som skal bidra med anvendt forskning til fiskeri- og havbruksnæringa, og etableringen i Hammerfest er derfor viktig for å styrke samarbeidet med fiskeindustrien. – Vi skal bidra til løsninger på konkrete utfordringer, som for eksempel nye industriprosesser og nye produkter. Og det er viktig å understreke at denne etableringen er viktig for begge parter – forskningsmiljøene har mye å lære av dem som arbeider i fiskerinæringa, sier forskningsdirektør og påtroppende adminstrerende direktør ved Fiskeriforskning, Ivan C. Burkow. – Norway Seafoods er en svært god representant for hvitfiskindustrien i Norge. I Hammerfest kommer vi inn i et industrimiljø med mye erfaring og svært dyktige fagfolk. Og resultatene av dette vil også resten av fiskeindustrien få nytte av. Fiskeriforskning vil i første omgang ha en forsker utplassert ved kontoret i Hammerfest i seks måneder. Fra før har Fiskeriforskning en forsker utplassert ved Hydrotech Gruppens anlegg i Kristiansund, som er en stor produsent av laks og ørret.

Publisert: 28.01.2003 , 06.58


Siste saker

X