Fiskeriministeren åpner FAO-konferanse

Fiskeriminister Svein Ludvigsen åpner i morgen en FAO-konferanse i Trondheim med delegater fra mer en 50 land. FAO er FNs mat og landbruksorganisasjon med 183 medlemsland verden over. FAO har opprettet en egen komité som skal arbeide med utviklingen av verdens akvakultur i et globalt perspektiv.

– Det er en glede for meg å få lov til å åpne komiteens andre internasjonale konferanse om akvakultur, sier Svein Ludvigsen i en pressemelding fra departementet. Statsråden legger til at det er viktig å få felles internasjonale regler og sertifiseringskrav for akvakultur, noe som tidligere ikke har eksistert, og som konferansen i Trondheim skal drøfte spesielt. Følgende temaer ble tatt opp på første møte i Bejing og skal videreføres i Trondheim: Matvaresikkerhet, med felles kvalitetsmål, standarder og sertifiseringsregler for trygg mat. Utvikling og forvaltning av verdens akvakultur skal ha et forpliktende miljøvennlig perspektiv. Felles rapporteringer innen analyser, statistikk, informasjonsinnhenting og annen faktainformasjon til nytte for alle deltagerland. FAO ser på oppdrett som et viktig virkemiddel for å utvikle økonomisk svake områder. Utvikling av standarder må derfor vektlegge krav som ikke vil virke handelshemmende for utviklingsland, men som fremmer økonomisk vekst for alle parter. Av den grunn er produktkvalitet, matvaresikkerhet og sertifisering av vesentlig betydning for internasjonal handel og tilgang til nye markeder.

Publisert: 06.08.2003 , 09.53


Siste saker

X