Fiskeriministeren besøker Japan og Sør-Korea

Fiskeriminister Svein Ludvigsen ledsager statsministeren Kjell Magne Bondevik under hans besøk til Japan 26.-28. mai. Deretter besøker Ludvigsen Sør-Korea.

Sjømat stod i fjor for ca. 50 % av den norske eksporten til Japan, og profilering av norsk sjømat vil derfor ha en sentral plass under statsministerbesøket. Japan er i dag det viktigste enkeltmarkedet for norsk sjømateksport med en eksportverdi i 2002 på 3,7 mrd. kroner, dvs. 12,9% av den totale eksportverdien av norsk sjømat. I Japan skal fiskeriministeren besøke både Tokyo og Osaka. Han deltar på flere sjømatarrangementer og seminarer i regi av Eksportutvalget for fisk. – Japan er både et viktig og et krevende marked med fokus på kvalitet og trygghet. Derfor er det naturlig at trygg sjømat er gjennomgangstema under besøket, sier Svein Ludvigsen. Fiskeriministeren skal ha samtaler med den japanske landbruksministeren, som også har ansvar for fisk, og med representanter for den japanske fiskerorganisasjonen. Viktige tema i samtalen med landbruksministeren vil være spørsmål i tilknytning til sjømathandelen mellom de to landene, hvalfangst og muligheten for hvaleksport og den pågående forhandlingsrunden i WTO (Verdens handelsorganisasjon). I Seoul i Sør-Korea deltar Svein Ludvigsen på et seminar om trygg sjømat og et sjømatarrangement i regi av Eksportutvalget for fisk. Fiskeriministeren skal også ha samtaler med den koreanske ministeren for maritime saker og fiskeriene. Korea er et voksende og svært lovende marked for norsk sjømat. Norsk laks møter imidlertid hard konkurranse fra chilensk lakseeksport som er sikret bedre handelsbetingeleser enn Norge gjennom en nylig inngått frihandelsavtale mellom Chile og Sør-Korea. – I møtet med den koreanske fiskeriministeren vil jeg gi uttrykk for at Norge ønsker å inngå en frihandelsavtale mellom EFTA og Sør-Korea, og understreke den positive effekten en slik avtale vil kunne ha for handelen mellom våre to land, sier fiskeriminister Ludvigsen. Fiskeriministeren drar videre til Pusan hvor han møter representanter for koreanske importbedrifter og besøker en bedrift som importere og røyker norsk laks. Størstedelen av den norske kolonien i Sør-Korea bor i Pusan og en rekke norske selskaper er representert her. – I Pusan skal jeg også se Pusan havn der det snart skal foretas en storstilt utbygging. Forhåpentligvis åpner utbyggingen muligheter for norsk industri, sier Ludvigsen.

Publisert: 20.05.2003 , 07.00


Siste saker

X