Fjord bedre på drift i andre kvartal

På tross av et resultat før skatt på minus 323,4 millioner kroner i andre kvartal, går det bedre for driften av selskapet.

Av en omsetning på 994 millioner kroner i andre kvartal 2003, oppnådde Fjord Seafood et driftsresultat på ?48,9 millioner kroner, som er 14,7 millioner kroner bedre enn andre kvartal 2002. Netto finanskostnader i andre kvartal 2003 ble på 44,5 millioner kroner, en bedring på 7,0 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal 2002. Ved utgangen av andre kvartal 2003 var den bokførte egenkapitalen 1 880,6 millioner kroner, tilsvarende en andel på 35,8% av totalkapitalen, mens tilsvarende tall for første kvartal 2003 var 2 137,0 millioner kroner og 39,2%. Netto rentebærende gjeld var ved slutten av andre kvartal 2003 2 647,3 millioner kroner, en økning på 128,8 millioner kroner fra første kvartal 2003. Den bokførte verdien av totale eiendeler var ved utgangen av andre kvartal 5 249,8 millioner kroner, hvilket er 206,4 millioner kroner lavere enn ved utgangen av første kvartal 2003. Nordea har akseptert at selskapet ikke oppfyller resultatkravet som stilles til forholdet EBITDA/NIBD i andre kvartal 2003.

Publisert: 22.08.2003 , 08.45

Mest lest


Siste saker

X