Illustrasjonsfoto av rensefisken rognkjeks. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Flere tiltak for en robust rognkjeks i sjø

Tjeldbergodden Rensefisk og Arctic Cleanerfish produserer begge rognkjeks, og jobber nå aktivt i produksjonen for å øke overlevelsen til rensefisken i sjø.

Kyst.no hadde nylig en sak hvor Erlend Waatevik sa han ønsker en sterkere og mer robust rensefisk i sjø da man til nå har hatt høy dødelighet i merd.

Kyst.no har derfor kontaktet to rognkjeksprodusentene for å høre hva de gjør for å få dette til.

Svein Martinsen i Tjeldbergodden Rensefisk AS i Møre og Romsdal sier de prøver å få fisken så godt opp i døgngrader som mulig etter vaksinering, helst over 500.

Daglig leder Svein Martinsen i Tjeldbergodden Rensefisk sier de prøver å få fisken opp i 500 døgngrader for å gjøre den så robust som mulig. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.

– Videre har vi fokus på fiskehelse og fiskevelferd, med screening av sykdommer og optimalisering av vannkvalitet. Det er også viktig å få tatt ut tapere og fisk som er utsatt for halebiting. Vi tror det er viktig å være spesielt obs på fôrtildeling ved overgangen fra land til sjø, opplyser Martinsen til kyst.no.

Les ogsåVil øke antall ansatte og doble kapasiteten

Han påpeker at rognkjeks fra landanlegg spiser godt og har god kondisjon, men ute i merden mener han det vil det være en større utfordring for fisken, både med rask spredning av fôret og tøffere miljøforhold. Selskapet prøver derfor nå å få opp strømhastigheten i karet, for å trimme fisken før utsett.

– Det vil være stor forskjell på strømforhold i et kar og i ei merd, og rognkjeksen er ikke født med alt for godt oksygenopptak, påpeker han.

Les også: -Rognkjeksen har enda høyere oksygenkrav enn laksen

Martinsen mener det er viktig å fisken fungerer som tiltenkt.

– Det tilsier beite lus, ha god overlevelse og god fiskevelferd. Det er mye som gjenstår før man kan si at man har den endelige oppskriften for bruk av rensefisk, men næringen har kommet mye lengre det siste året, forklarer han.

Fisken for tidlig i sjø

På spørsmål om oppdretterne tar fisken for tidlig i sjø etter vaksinasjon, sier han at ifølge data for modning av antistoffer etter vaksine, kan det virke slik.

– Men vi har ikke inntrykk av at det er særlige problemer med atypisk furunkulose nå for tiden, så det virker som at vaksinen fungerer godt. Det er jo også utfordringer med Lumpfishvirus, men heller ikke her virker det som om det er noen klar korrelasjon mellom forekomst og dødelighet i merd. Dette er noe næringen og kanskje FHF bør ta tak i. Jeg har et generelt inntrykk av at dødeligheten av rognkjeks i merd er langt lavere nå en tilsvarende tid i fjor, i hvert fall er det tilbakemeldingene vi får fra våre kunder.

– Jeg tror for øvrig at det er stort forbedringspotensiale rundt transportmetoder, stressforebygging, skjulløsning i merd og utfôring, legger Martinsen til.

Bygger nye påvekstlinjer

Dag Hansen, daglig leder i Arctic Cleanerfish AS sier de bygger påvekst-linjer med store kar på 120 kubikk for å gjøre fisken mer robust i sjø.

– Vi har naturlig oksygen-tilførsel og CO2-lufting med relativt sterk strøm i karene, tilsvarende klima som i en laksemerd, forklarer han.

Arctic Cleanerfish sitt anlegg utvides stadig og har fått nye Brim rognkjekstanker. Foto: Svenn Arne Olsen.

Selskapet er den første rognkjeksprodusenten som bygger i Norge etter Færøysk smolt-konsept. Hansen sier at for selskapet som produsent, er det viktig at det de leverer er en flott frisk fisk uten lyter som kommer ut i merdene og har en størrelse på minimum 15 gram eller hva den enkelte oppdretter ønsker.

Ulike krav

Hansen påpeker at det er ulike krav for utsett etter vaksinering, avhengig av hvor i Norge den skal brukes.

– I våre områder nord for Polarsirkelen med lavere temperaturer enn i sør er det ikke alltid behov for 500 døgngrader etter vaksinering av fisk på 8-10 gram. Fisken bygger også opp terskel ute i merdene. Kolleger opplever rognkjeks på 40-50 gram før de får levere, og det blir fort i største laget for smolt i merdene.

Tilbakemeldingene selskapet har fått på fisken sier han er stort sett positive.

– Selv om vi har vært plaget med lavtemperatur-bakterien tenacibaculum i fjor høst og mistet noe fisk. Det er dessverre ingen vaksine mot denne bakterien, så vi arbeider med å øke temperaturen i anlegget vårt, opplyser Hansen.

Kald vinter- lav tilvekst

Produksjonen på anlegget deres sier Hansen går fint, men han påpeker samtidig at de har hatt en kald vinter med svak tilvekst så langt.

– Vi håper på høyere temperaturer relativt raskt mot slutten av mai.

Selskapet har produsert cirka 1,5 millioner fisk i fjor og har et budsjett på nærmere to millioner i år.

– Når vi er ferdig utbygget i løpet av juni har vi en produksjonskapasitet på 2,5 – 3,0 millioner fisk de nærmeste 2-3 årene, utdyper Hansen.

Publisert: 10.05.2017 , 11.08


Siste saker

X