Marine Harvest har flytta laks fra et lukka anlegg til en vanlig merd. Foto: : Kjell Erik Kleveland.

Flyttet laks fra verdens største lukkede merd

For første gang har Marine Harvest flyttet 200 000 laks fra et lukket oppdrettsanlegg i sjøen til et tradisjonelt oppdrettsanlegg.

Marine Harvests forskningsanlegg Molnes i Etne kommune har siden i høst rommet 200 000 laks. Merden er som er 40 meter i diameter og 23 meter høyt er verdens største lukkede oppdrettsmerd.

– Oppdrettsanlegget er ett av svært få lukkede anlegg som testes ut. På seks måneder har laksen vokst fra 118 gram til 1,2 kilo, skriver selskapet i en pressemelding.

Vokser videre i annet anlegg

– Fisken har vokst svært bra, og vi har ikke opplevd utfordringer med sykdom eller lakselus, forteller driftsleder Jan Eirik Jensen. Helt etter planen, er nå laksen flyttet til et tradisjonelt oppdrettsanlegg et par kilometer unna, hvor den skal vokse videre i ett års tid før den slaktes.

Marine Harvest, tester flere typer fremtidig teknologi innen oppdrett. Det lukkede anlegget Molnes er levert av Haugesundsselskapet Aquafarm Equipment.

– Utfordringene med lakselus gjør at vi er nødt til å endre måten vi produserer laks. Marine Harvest bruker store ressurser på å finne de gode fremtidige løsningene, forteller Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest i meldingen.

Forskning og utvikling

I et par år har det pågått forskning og prøveproduksjon ved Molnes, og ved et tidligere forsøk opplevde man utfordringer som gjorde at fisken ikke kunne flyttes videre.

– Disse utfordringene ble løst blant annet ved kraftig forbedring av konstruksjonen, høyere kant som hindret sjøvann å slå inn samt flere andre justeringer, forteller daglig leder i Aquafarm Equipment, Atle Presthaug.

Som jobber tett med Marine Harvests globale forskning- og utviklingsavdeling med prosjektet.

Bidrar i kampen mot lakselus

Marine Harvest har tillatelse til å sette én million fisk i den lukkede merden, men selskapet ønsker å kontrollere utviklingen og testingen.

– Planen er å sette ut 400 000 smolt ved neste forsøk, forteller driftsleder Jan Eirik Jensen.

Det lukkede anlegget bidrar også i kampen mot lakselus.

– Når mindre laksesmolt settes ut i sjø er den mer sårbar ovenfor for eksempel lakselus og sykdommer frem til den blir større. Gjennom lengre produksjonstid på land og lukkede anlegg som Molnes ønsker vi å produsere større smolt som er sterkere når den blir satt ut i sjøen. Det vil korte ned tiden laksen står i sjø som for eksempel betyr mindre spredning av lakselus, forklarer Hjetland.

Avfall ny ressurs

Alle oppdrettsanlegg er pålagt å la uavhengige selskap måle bunnforholdene under og i nærheten av merdene. Fiskeridirektoratets årlige statistikk viser at over 9 av 10 norske oppdrettsanlegg har tilstand god eller meget god under og rundt anleggene.

– Tallene viser at laksens avføring ikke er noe problem for sjøbunnen, men samtidig mener vi det er en uutnyttet ressurs. På Molnes samles absolutt avfall, og gjenbrukes av andre selskap, sier Hjetland.

Publisert: 19.05.2017 , 12.45


Siste saker

X