Laks. Illustrasjonsbilde: Sjømat Norge.

Folk flest er positive til havbruk

En opinionsundersøkelsen fra Norstat, viser at motstanden mot norsk oppdrettsnæring er minimal. Noe overraskende er det likevel at folk i området man ser for seg størst laksevekst fremover, er mest negative til det.

Prosjektet «Laks er viktig for Norge», som Norges sjømatråd og Sjømat Norge administrerer på vegne av havbruksnæringen, har fått gjennomført en spørreundersøkelse om havbruksnæringen.

Opinionsundersøkelsen er en omnibus med 1.000 respondenter i alderen 18-74 år, gjennomført av Norstat.

(Klikk for større grafer)

Mest kritisk til laksevekst i nord

Hovedfunnene i undersøkelsen viser at én av to nordmenn, mener Norge har et globalt ansvar i å produsere mer sjømat til verden. Færre enn én av ti er helt uenig med påstanden.

Det kommer også frem at hele 30 % av de i Midt-Norge mener man bør absolutt øke produksjonen av laks. Folk i Nord-Norge er mest kritiske til laksevekst. Der er hele 16 % av de spurte uenig i at Norge bør produsere mer laks.

Nærmere seks av ti nordmenn mener ifølge undersøkelsen også at politikerne burde legge bedre til rette for at sjømatnæringen kan vokse. Her var bare én av 20 er helt uenig, og de som er et lite paradoks her er at de som var mest helt enige for tilrettelegging også er folk fra Nord-Norge.

Alt i alt synes Trønderne å være mest positive til laksenæringen og fremtidig vekst.

Rapporten slår også fast at motstanden mot norsk oppdrettsnæring er minimal, da mindre enn én av ti er helt uenig i at Norge bør øke produksjonen.

(Klikk for større grafer)

Publisert: 29.11.2017 , 11.30


Siste saker

X