Harald Nesvik

For dårlig sjømatkunnskap hos norske politikere

Brussel: Høyre og Fremskrittspartiet er eneste to Stortingspartier som er representert under årets European Seafood Exposition i Brussel. FrP-politiker Harald Nesvik er sjokkert over den lave deltagelsen blant partikollegaene.

Henrik Wiedswang Horjen

I tillegg til de nevnte kommer også fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som representerer Arbeiderpartiet.

Like fullt mener Høyre-politiker Frank Bakke Jensen, og FrP-poltitikerne Oskar Grimstad og Harald Nesvik at alt for få Stortingspolitikerne er tilstede på det som er den største internasjonale møteplassen for norsk sjømatnæring.

Frank Bakke Jensen, og FrP-poltitikerne Oskar Grimstad og Harald Nesvik
FrP-poltitikerne Oskar Grimstad og Harald Nesvik og Frank Bakke Jensen fra Høyre er forundret over at det ikke er noen stortingspolitikere fra regjeringspartiene på Brusselmessen.

Over 1600 selskaper på verdensbasis stiller på gigantmessen i Brussel, og Norges viktige rolle i det internasjonale fiskeri og havbruksmarkedet kommer tydelig til syne da det florerer av både norske utstillere og aktører i floraen av internasjonale sjømatinterssenter.

For å forstå utviklingen er det en forutsetning å være til stede på en slik messe. At ikke deltagelsen er høyere hos norske politikere er både overraskende og uheldig. Tilstedeværelsen her er helt avgjørende for å forstå hvilken enorm rolle norsk sjømatnæring har, og det er først når man kommer i en arena som dette at man ser hvilken posisjon næringen har i møte med andre internasjonale aktører, mener politikerne samstemt.

Det er ikke mulig å finne ut hva som rører seg om man selv ikke er tilstede på de åpenbare møteplassene, tilføyer Nesvik.

Allerede i oktober i fjor inviterte Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening sammen med Innovasjon Norge et flertall av Stortingpartiene ned til Brussel for å la politikerne med egne øyne se hvilken rolle sjømatnæringen har og hvordan aktørene opererer med utenlandske aktører.

Geir Andreassen og Trond Davidsen som har vært ansvarlige for å følge Stortingsgruppen rundt, et arbeid de mener er helt nødvendig for at kunnskapsnivået hos de folkevalgte skal gjenspeile næringens nasjonale betydning.

Men dessverre med lunken respons. Dette til tross for at havbruksnæringen er en av de raskest voksende industrier i Norge med en eksportverdi på nær 30 milliarder kroner i 2011.

– For at vi som politikere skal kunne ha noen kvalifiserte meninger om næringen så må vi vite hva som foregår, og da er det helt nødvendig med slik oppsøkende virksomhet. Kunnskapen om sjømatnæringen er alt for dårlig hos det store flertallet av politikere på Stortinget, og det er urovekkende at ikke flere oppsøker arenaer som dette, sier Grimstad.

Publisert: 25.04.2012 , 07.00


Siste saker

X