Forbud mot fiskemel til drøvtyggere

20. juni vedtok EØS-komiteen forbud mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere. Dette betyr at det blir forbudt også i Norge å fôre drøvtyggere med fiskemel. Bakgrunnen for forbudet er frykt for kugalskap.

Norge søkte om å få fortsette praksisen med fôring av fiskemel til drøvtyggere, men nådde ikke gjennom med sitt syn. ? Bakgrunnen for den nye forordningen er at myndighetene i EU frykter en såkalt krysskontaminering. Det vil si at fiskemel ved et uhell blir forurenset med mel fra landdyr, som kanskje kan inneholde smitte for kugalskap, forteller Reidun Agathe Medhus ved Sjømatavdelingen i Fiskeridirektoratet til nettstedet Fiskets Gang. Norge ikke unntatt Norge har hittil hatt nasjonalt regelverk på dette området og har tillatt bruk av fiskemel til drøvtyggere. Det har imidlertid vært strenge krav både til råstoff og til forhold knyttet til produksjonen. ? Norge fikk ikke unntak, og regelverket vil måtte endres slik at det også i Norge blir fastsatt et slikt forbud, sier Medhus. Forskriften skal imidlertid først på høring, og forbudet vil tre i kraft etter dette. Godt fôr Fiskemel er en ettertraktet proteinkilde. Proteinene fra fiskemel utnyttes godt av drøvtyggere, og blant annet har melkekyr fått fiskemel i fôret. Medhus håper at det kan innføres unntak for den norske fiskemelindustrien etter hvert som kugalskap blir et mindre problem i Europa, og ved at kontrollen av fôringredienser og fôr blir bedre, skriver Fiskets Gang.

Publisert: 03.07.2003 , 12.13


Siste saker

X