Fôrenergi-regime best for utbud

Maksimal tillatt fôrenergi (MTF) vil som reguleringsform på konsesjonsnivå være mest egnet som redskap for en samlet utbudsregulering for Norge.

De tø øvrige regimene vil kunne ha uheldige effekter i forhold til samlet utbud, så vel som press for økt utbud i perioder hvor stående biomasse er størst. Dette konkluderer KPMG med i sin rapport. Effekten av den produktivitetsgevinsten som vil kunne oppnås ved rendyrking av en av de tre regimene, vil lett falle bort hvis næringen eller myndighetene etablerer andre regulerende mekanismer – som utbudsmekanismer. Det er åpenbart at de økonomiske utslagene i form av gevinst og tap vil variere mellom de ulike selskapene, og ganske betydelig. KPMG påpeker at de økonomiske utslagene har vært knyttet til skala, altså som følge av mer eller mindre antall kilo produsert å fordele faste kostnader på.

Publisert: 10.12.2003 , 11.19


Siste saker

X