Foreslår å verne sjøbunnen

Nå foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg å verne 36 marine områder. Dermed åpnes det for at sjøbunnen og livet der kan få lignende beskyttelse som skog, fjell og vidde. Vernebegrepet er imidlertid ikke klart definert.

Utvalget, som er oppnevnt av Miljøverdepartementet, består av representanter fra blant annet Verdens naturfond (WWF), Naturvernforbundet, Norges fiskarlag, Fiskeoppdretternes forening og Oljedirektoratet, melder nettstedet forskning.no. De har arbeidet med forslaget som nå legges fram siden 2001. På vernelista står 36 forskjellige norske havområder. De varierer i størrelse fra 5 til 3 450 kvadratkilometer, og utgjør til sammen 16 000 kvadratkilometer ? et område litt større enn Hordaland fylke. Forslaget kommer til å stå sentralt når Stortinget skal vedta Norges første marine verneplan i 2004. Dette er tre av områdene som står på vernelista: Sognefjorden – som er verdens dypeste fjord, korallrevene ved Hvaler i Østfold, og Saltstraumen i Nordland ? verdens sterkeste malstrøm. Ellers ligger de foreslått vernede områdene langs så å si hele kysten.

Publisert: 20.05.2003 , 09.16


Siste saker

X