Foto: Mattilsynet.

Foreslår nye regler om fritak av oppdrettsfisk

Mattilsynet foreslår nye spesielle regler som gir fritak fra krav om frysing av oppdrettsfisk.

Endring av animaliehygieneforskriften – forslag om nasjonale regler ved fritak fra krav om frysing av oppdrettet fisk, melder de i en pressmelding.

Mattilsynet foreslår presiserende/nye spesielle regler som gir fritak fra krav om frysing av oppdrettet fisk som skal spises rå eller nesten rå.

Vitenskapelig dokumentasjon viser at det er neglisjerbar risiko for levende parasitter i oppdrettet fisk. Forslaget gir fritak fra krav om frysing av oppdrettet atlantisk laks og oppdrettet regnbueørret, under forutsetning av vurderinger og rutiner ved akvakulturanlegget for å sikre at produksjonen ikke representerer en helserisiko med hensyn til levende parasitter.

Fritaket foreslås gitt til 31. desember 2020.

 

 

Publisert: 23.05.2017 , 14.41


Siste saker

X