Foreslår stort program om havbruk

Forskningsrådet vil etablere fem nye store forskningsprogrammer, der oppdrett blir tema i ett av dem.

Det nye programmet er foreslått å hete «HAVBRUK – en næring i vekst». Ifølge Forskningsrådet er målet med programmet er blant annet å bidra til videre utvikling av laksenæringen og legge til rette for utvikling av nye arter og nye former for oppdrett samt sikre en bærekraftig produksjon. Programmet bør ifølge Forskningsrådet ha en årlig økonomisk ramme på 100 – 150 mill. kroner. Dette vil kreve en økning på 30 – 80 mill. kroner ut fra dagens situasjon. Fôrsituasjonen representerer én av de sentrale forskningsoppgavene i det foreslåtte programmet: Veksten i oppdrettsnæringen har bidratt til at forbruket av marint fôrråstoff nærmer seg nivået for hva som er tilgjengelig i det internasjonale markedet. Norske forskningsmiljøer kan spille en viktig rolle på dette området. Blant andre forskningsoppgaver er mattrygghet, utvikling av rømningssikre anlegg og videreutvikling av avlssystemene knyttet til laks og utvikling av systemer for nye arter i oppdrett – blant annet torsk.

Publisert: 07.01.2003 , 14.24


Siste saker

X