Grieg Seafood er med i GSI.

Forplikter seg til FNs bærekraftsmål

På verdens havdag, og samtidig som FN arrangerer sin Havkonferanse i New York, USA, har Global Salmon Initiative (GSI) forpliktet seg til å støtte oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål 14, ifølge en pressemelding.

– Dette målet tar sikte på å bevare havene og de marine ressursene, og bruke dem på en bærekraftig måte. Ved å tilpasse sitt arbeid til bærekraftsmål 14 kan GSI sikre at sektoren for oppdrettslaks drives mot kontinuerlig forbedring i bærekraft, gjennomfører reell og målbar forandring for å støtte havenes fremtidige biologiske mangfold, og bidra til å sikre planeten.

  • GSI tilpasser sitt arbeid til FNs bærekraftsmål (SDG) 14 – som søker å bevare verdens hav og marine ressurser.
  • Akvakultur er viktig for å møte bærekraftsmålene, ettersom bærekraftig akvakultur kan sørge for en næringsrik matkilde samtidig som havets biologiske mangfold bevares
  • GSI vil bruke sin modell for pre-konkurranse samarbeid for raskere å forbedre bransjens bærekraft, og for å støtte bærekraftsmål 14.

På FN Forum 2015, sa tidligere generalsekretær Ban Ki-moon;

– Nå, mer enn noen gang før, har tiden kommet for å mobilisere den globale forretningsverdenen. Saken er klar. Å realisere bærekraftsmålene vil forbedre forholdene for å gjøre business og bygge markeder. Det er enorme muligheter for ansvarlige selskaper til å komme opp med løsninger.

– Ansvarlighet og etterrettelighet er veldig viktig for oss, sa Gerardo Balbontin, en av to ledere i GSI og administrerende direktør i Blumar SA.

– Ved å tilpasse oss bærekraftsmålene, kan vi identifisere og innlemme tiltakene vi kan arbeide med for å støtte målene, og så rapportere framgangen vi gjøre i full åpenhet.

Samtidig som de anerkjenner det behovet for fremgang mot bærekraftsmålene, og særlig den viktige rollen akvakulturbransjen har i å garantere den bærekraftige bruken av marine ressurser, har medlemmene av GSI forpliktet seg til følgende:

  • Å bruke vår modell for pre-konkurranse samarbeid for å lette overføring av kunnskap, og å dele beste praksis for å fremme raskere forbedringer
  • Åpent rapportere om miljømessige og sosiale prestasjoner via en årlig, bransjeomfattende bærekraftsrapport.
  • Være en pådriver for innovasjon gjennom vedvarende partnerskap og deling av ekspertise
  • Støtte overføring av kunnskap fra lakseoppdrett til akvakultursektorer som fortsatt er i utvikling, for å øke tempoet i forbedringer i bransjen som helhet

Fra å erkjenne at det å handle på egen hånd ikke vil generere fremgangen som trengs for å beskytte verdens hav i det omfang og tempo som er nødvendig, har medlemmene i GSI forpliktet seg til å jobbe på pre-konkurranse basis med både partnere og andre bransjegrupperinger for å fremme raskere utvikling.

– Rundt 70 % av planeten er vann, og likevel gir det oss mindre enn 5 % av maten vår, sa Per Grieg, en av to ledere i GSI og administrerende direktør i Grieg Seafood ASA.

– Med tanke på matbehovet som vil følge av befolkningsveksten og den økonomiske utviklingen, kan havene tilby en løsning med enormt potensial når det gjelder å skaffe mat til 9 milliarder mennesker, og dette gjør det enda viktigere at vi tar alle skritt for å sikre at vi balanserer vekst og bevaring. Lakseoppdrett har allerede gjort betydelige forbedringer i å redusere mengden av marine ingredienser i fôret, ved å redusere blandingsforholdet fra 2:1 på 1980-tallet til 1,15–1,3:1 i dag. Og gjennom kontinuerlig innovasjon håper vi å forbedre dette ytterligere. Bærekraftig akvakultur kan spille en viktig rolle i å mate verden, og forsvarlig bruk av marine ressurser kan beskytte dem for fremtidige generasjoner.

GSIs frivillige forpliktelse til gjennomføringen av bærekraftsmål 14, kan leses på Havkonferansens hjemmeside og vil bli inkludert i Havkonferansens sluttrapport.

Bærekraftsmålene ble etablert som en del av FNs arbeidsplan for bærekraftig utvikling innen 2030, og de 17 målene er utformet for å lede verden på en mer bærekraftig og robust vei for å beskytte fremtiden både til menneskeheten og planeten.

OM GSI

Global Salmon Initiative (GSI) er et lederskapsinitiativ som ble opprettet i 2013 av produsenter av oppdrettslaks, og som har fokus på å gjøre betydelige fremskritt når det gjelder bærekraft i bransjen. I dag består GSI av 13 selskaper som representerer ca. 50 % av lakseoppdrettsnæringen globalt. Vi jobber hardt for å realisere et felles mål om å være en svært bærekraftig kilde til sunn mat for en voksende global befolkning, samtidig som vi minimerer vårt økologiske fotavtrykk og fortsetter å forbedre våre sosiale bidrag.

GSIs medlemsselskaper er: Australis S.A; Bakkafrost; Blumar; Cermaq; Compañía Pesquera Camanchaca; Empresas AquaChile; Grieg Seafood ASA;

Huon Aquaculture; Los Fiordos; Marine Harvest; Multiexport Foods S.A.;

New Zealand King Salmon og Ventisqueros. GSI-selskaper har tilstedeværelse i Australia, Canada, Chile, Færøyene, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannia, og bidrar betydelig til økonomiene i disse landene.

I tillegg har GSI også en rekke assosierte medlemmer innen både den farmasøytiske industrien og fôrnæringen, deriblant Benchmark Holdings plc; BioMar; Cargill; Elanco; Merck, Sharpe and Dohme (MSD) Animal Health; PHARMAQ; Salmofood og Skretting.

 

Publisert: 09.06.2017 , 08.40


Siste saker

X