Forskning flytter grenser

Tromsø: Med et høyt trykk på forskningsinnsatsen kan vi være med på å sørge for at grenseverdiene for fremmedstoffer blir rette og basert på et faglig grunnlag. Den nye arsengrenseverdien i fiskefôr er et godt eksempel på det. Det sa NIFES-sjef Øyvind Lie på konferansen Fisk 2003s åpningsdag i går.

Lenge har grenseverdien for arsen i fiskefôr vært på 4 mg/kg. Dette har medført at rundt 30 % av fiskefôret vi har produsert i Norge har lagt i faresonen for ikke å kunne bli tillatt brukt. Problemet har vært at arsen er langt mer enn arsenikk, som er en supergiftig forbindelse. – I sjømat foreligger arsen i det alt vesentlige som arsenobetain, som er en ufarlig forbindelse vi mennesker ikke gjør annet med enn å skille ut av kroppen igjen. Derfor har grenseverdien på 4 mg/kg arsen, vært for lav. På grunn av den norske forskningsinnsatsen for å dokumentere arsenets livsløp i det marine miljø, er denne grenseverdien helt nylig blitt hevet til 6 mg/kg, kunne Lie fortelle de nær 300 deltagerne på konferansen. Dermed er alt norsk fiskefôr godt inennfor grenseverdiene. Men Lie mener fremdeles grenseverdien er satt for lavt, og at det jobbes med å ytterligere få hevet denne. – Dette er bare en av mange eksempler på at god forskning sørger for at rammebetingelsene blir riktige. Problemet er at det er så mange stoffer det etter hvert kommer til å bli satt grenseverdier på, at det vil kreve en stor og øket innsats fremover for å holde tritt, sa han.

Publisert: 02.12.2003 , 07.00


Siste saker

X