Fiskefôr, laksefôr, foring, pellets, skretting

Forskning støtter erstatning av fiskemel i fôret til oppdrettsfisk

Forsker Vukasin Draganovic har i sin doktoravhandling sett nærmere på hvor vidt det er mulig å erstatte fiskemel med alternative vegetabilske ingredienser. Det ble slått fast at reduksjon av fiskeolje og fiskemel i fôret kan bidra betydelig til økt bærekraft i havbruksnæringen.
Vukasin Draganovic
Vukasin Draganovic. Foto: Skretting

Forsker Vukasin Draganovic forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i Wageningen, Nederland 22. oktober 2013. Avhandlingens mål var å utforske erstatning av fiskemel med alternative ingredienser, uten større endringer i produksjonsprosessen, og med en klar intensjon om å utvikle mer bærekraftige fiskefôr. Doktorgradsarbeidet ble støttet av Nærings-Ph.D. programmet fra Norges Forskningsråd.

Det å erstatte fiskemel med vegetabilske ingredienser er komplekst. De nye ingrediensene har ulike egenskaper og endrer produksjonsprosessen og sluttproduktet. For å lage best mulig fôr er det nødvendig å skaffe seg kunnskap om hvordan de nye ingrediensene påvirker.

Gode alternativer til fiskemel- som konsentrater av soya protein, lupin, raps og hvetegluten ble undersøkt og vurdert som fiskefôringrediens. Blant annet ble det konkludert med at de teknologiske egenskaper til lupin protein konsentrat ligner egenskapene til fiskemel.

Avhandlingen inneholder også en undersøkelse av bærekraft indikatorer som energi, klassisk energi og øko-eksergi. For fiskefôr viste øko-eksergi seg å være den beste målerverdien, da den også inkluderer energi fra levende organismer. Det ble slått fast at reduksjon av fiskemel og fiskeoljenivå i fiskefôr kan bidra betydelig til økt bærekraft i havbruksnæringen. Særlig kan algebaserte produkter brukt i fiskefôr gi miljømessige gevinster i framtiden.

Fiskefôr, laksefôr, foring, pellets, skretting
Doktoravhandlingen slår fast at reduksjon av fiskeolje og fiskemel i fôret kan bidra betydelig til økt bærekraft i havbruksnæringen. Foto: Skretting

Publisert: 28.10.2013 , 08.31


Siste saker

X