Amøbegjellesykdom

Forskningsprosjekt på AGD

Salmobreed skal delta i forskningsprosjekt på AGD der formålet er å beregne genetisk variasjon i motstandsevne mot sykdommen.

Øyvind Sjøthun Røen

SalmoBreed har sammen med Nofima, Veso og Marine Harvest fått innvilget et AGD prosjekt i NFR. Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere og beregne genetisk variasjon i motstandsevne mot sykdommen, og benytte dette til å selektere stamfisk som er sterk mot AGD.

– I Tasmania har de strevd med denne parasitten i 25 år, og dokumentert at det er betydelig genetisk variasjon i motstandsevne mot AGD. Gjennom avlsarbeid har de redusert behovet for behandling betydelig, skriver Salmobreed i et nyhetsbrev nå i dag.

Smittetesting mot AGD hos Veso er et viktig element i prosjektet, og SB vil teste familier av 2013 årsklassen.

– Dersom vi finner tilsvarende genetisk variasjon hos laksen, kan Salmobreed levere rogn fra selektert stamfisk allerede høsten 2015, sier genetikkansvarlig hos SalmoBreed – Håvard Bakke.

(AGS) / amoebic gill disease (AGD) Checking an Atlantic salmon for amoebic gill disease
Målet med prosjektet er å velge ut stamfisk som har best motstandsevne mot parasitten. Foto: Scienceimage.csiro

Publisert: 10.12.2013 , 09.56


Siste saker

X