Illustrasjonsbilde: Rømt laks. Foto: Sjømat Norge.

Fortsatt lite fisk på rømmen i 2017

Selv om det er rapportert flere rømmingshendelser de tre siste månedene, ligger tallene fortsatt godt under fjoråret. Oppstår det ikke flere rømminger i år, vil man kunne få et rekordår når det gjelder lavest antall fisk på rømmen.

Bare i løpet av den siste uken i oktober sendte Fiskeridirektoratet ut fire nyhetsmeldinger om mistanker om rømt av oppdrettsfisk. Dette gjaldt både laks, regnbueørret og kveite.

Britt Leikvoll som er konstituert sjef for tilsynsseksjonen i Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, sier til kyst.no at selv om det var mange hendelser på én uke, har de ingen fellesnevner.

– Nyhetsmeldingene tjener for oss et formål med at vi får informert om rømmingsaker av særskilt interesse for offentligheten, og at vi får muligheten til å be publikum om tips, sier hun.

– Vi er alltid interessert i å avdekke hva som er kilden til en rømming, slik at vi kan få fulgt opp og håndtert saken.

Leikvoll legger til at bortsett fra et ønske om å komme i kontakt med publikum i tre av sakene, representerer de således ikke noen trend.

34 rømminger

Så langt i 2017 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av oktober mottatt 34 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere. Dette er på til sammen drøye 13 000 laks, nær 6000 regnbueørret, 49 rognkjeks og 50 000 kveiter.

Siden siste oppdatering representerer dette en økning på omkring 6000 laks, 1800 regnbueørret, 20 rognkjeks og 50 000 kveite.

Når det gjelder gjenfangst av rømlingene, er disse ifølge direktoratet på 170 laks, 450 regnbueørret og 100 kveiter.

Les også: Forsterkar innsatsen for gjenfangst av rømd kveite

Statistikk over rømt oppdrettslaks ved utgangen av oktober 2017. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Publisert: 13.11.2017 , 12.21


Siste saker

X