Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore. Foto: Bremnes Seashore.

Forventer å slakte nær en million ILA-fisk

Bremnes Seashore kan måtte slakte ut 900 000 laks som ikke er slaktemoden, grunnet ILA-påvisningen. - Det vil uten tvil påvirke produksjonen vår, sier administrerende direktør Einar Eide til kyst.no

Bremnes Seashore meldte tirsdag morgen påvisning av ILA-virus på deres lokalitet Gissøysundet, som ligger på vestsiden av Bømlo, i Sunnhordland.

Eide forteller til kyst.no at fisken i anlegget kommer fra egne settefiskanlegg.

– Det står 900 000 fisk på lokaliteten og denne har en snittvekt på 2,1 kilo, så det er en biomasse på over 2000 tonn, forteller han.

Ingen forøket dødelighet

Han påpeker at det ikke har vært noe økt dødelighet på fisken.

– Funn under vanlig prøveuttak gjorde at vi valgte å teste fisken for ILA-virus, sier han.

– Hva sier Mattilsynet om saken så langt?

– Vi har enda ikke fått noe vedtak for Mattilsynet, men forventer å få et snarlig vedtak om utslakt, da det er en A-listet sykdom.

– Hva betyr en eventuell utslakting for dere?

– Det betyr at vi må ta opp og slakte ut fisk som enda ikke er slaktemoden. Vi vil prøve å jevne det ut med å ta ut mindre fisk fra andre steder, men det vil uten tvil påvirke produksjonen vår.

Eide understreker at de har ingenting som tilsier at man har økt smittefare av viruset i området.

– Vi har vært skånet for denne sykdommen i over ti år, og nå har næringen i området i hatt to tilfeller av viruset i år. Vi håper og tenker dette er et unntak, og at vi ikke får sykdom igjen fremover, legger han til.

Andre påvisning i år

Også i mai vart det påvist ILA-sykdom på Lingalaks sin sjølokalitet Nebbo i Kvinnherad/Sunnhordaland.

Sist sykdommen var påvist i området før dette var i mai 2015 på Bolaks sin stamfisklokalitet Nystølvågen, cirka 20 km unna i luftlinje fra sistnevnte lokalitet.

Les også:ILA på Vestlandet – Vi mistenkte det aldri

-Bekymringfullt med ILA igjen på Vestlandet

Publisert: 08.08.2017 , 09.18


Siste saker

X