Tore Hovland

– Fremdeles en jobb å gjøre for å få ned PD-tallene

Trenden sør for Hustadvika er nedadgående når det gjelder antall PD-påvisninger. Spesielt i Hordaland har vi det siste året sett en forbedring i antall tilfeller sammenlignet med tidligere år. – Det er likevel ikke nødvendig å juble, mener Tore Hovland, i MSD Animal Health. Mye kan fremdeles gjøres for å få tallene ytterligere ned mener han.

Elisabeth Nodland

Nord for Hustadvika opplever man flere PD – påvisninger enn tidligere år. Spesielt i Sør-Trøndelag har man hatt høye tall de to siste årene. Det betyr at selv om tallene går ned sør for Hustadvika opprettholdes antall PD tilfeller fremdeles på et høyt nivå.

Les: Åtte nye PD-tilfeller i oktober

Les: – Negativ PD-utvikling, men det finnes lyspunkter

– PD-tallene sør for Hustadvika er bedre enn tidligere år, men det er fremdeles en jobb som kan gjøres for å få tallene ytterligere ned, mener Hovland. PD-viruset er svært smittsomt og det spres horisontalt med vannstrømmen. Selv om det ikke er et enkelt fasitsvar på hvorfor man sør for Hustadvika nå opplever færre tilfeller med PD enn tidligere, er det helt klart at vaksinering er en del av årsaken, sier Hovland. I tillegg har flere ulike driftsmessige tiltak blitt satt inn for å redusere smittepresset. Likevel oppleves det som om næringen fortsatt kan bli bedre til å få gjort de rette tingene i forkant. Utviklingen er at PD sakte men sikkert kryper nordover, og man må derfor ta grep om dette nå.

– Ørreten kan være en smittespreder

– Det er anlegg i Hordaland som ikke er vaksinert, forteller Hovland, men han understreker at ørreten kun i få tilfeller er vaksinert, og da på enkeltmerdnivå . Statistikken fra Veterinærinstituttet viser at det er flere PD-påvisninger også på ørreten. Når man får infeksjon også på denne, vil fisken gi et bidrag til å spre smitte til omkringliggende anlegg. Ørreten har alltid blitt noe «stemoderlig» behandlet, men jeg tror det ville gagne hele oppdrettsnæringen at også den blir vaksinert med tanke på å få redusert det totale smittepresset, sier Hovland.

– Behandlingsregime mot lus skaper utfordringer

– Nord for Hustadvika er det lite av fisken som har blitt vaksinert mot PD. Det er derfor ikke umulig at dette kan være en medvirkende årsak til at man i dette området nå stadig får nye påvisninger. Utfordringene med lus gjør heller ikke at PD-situasjonen bedres. All håndtering av fisken vil øke stressnivået, og det i seg selv gjør fisken mer mottakelig mot infeksjon, sier Hovland. Det behandlingsregimet mot lus som man i dag kjører er derfor ikke bare en utfordring forresistensproblematikken, men også en utfordring for den generelle sykdomssituasjonen, også PD.

– Smittesikker transport av fisk og god smoltkvalitet kan være avgjørende

– Det bør også bli enda større fokus på smittesikker transport av fisk. Det nevnes tilfeller der fisk som er screenet negativ for PD før transport likevel får PD etter å ha blitt flyttet, sier Hovland. Blir fisken smittet under transporten? Transport av fisk forbi områder med smitte kan utgjøre en risiko. Smoltmangel i Nord-Norge er fremdeles en utfordring selv om situasjonen bedres etterhvert som flere settefiskanlegg bygges. I tillegg understreker han at en god og robust smolt ved utsett betyr at man får en fisk som er mindre utsatt for sykdom generelt sett.

Publisert: 12.12.2013 , 07.00


Siste saker

X