FrP vil frigjøre fra all styring

Fremskrittspartiet vil kort og godt fjerne alt som har med konsesjoner å gjøre i oppdrettsnæringen. Partiets fiskeripolitiske talsmann Lodve Solholm ser kun miljømessige eller veterinærmessige hensyn som mulige hindre mot å starte oppdrett ifølge Norsk Fiskeoppdrett.

– Vi vil at lokale politikere i de enkelte kommunene skal være de som sier ja eller nei til et oppdrettsanlegg i sin kommune, og da med basis i veterinær- og miljøbestemmelser. Så enkelt er det, mener Lodve Solholm. – Men så lenge konsesjon er et krav for å drive oppdrett, er vel ikke FrP imot at det er lyst ut nye konsesjoner nå før jul? – Nei, selvfølgelig. Så lenge konsesjonsordningen er der, vil vi ha utlysing. Jo flere konsesjoner som fins, desto bedre. Men enkelte synes tydeligvis ikke at det er bra. På meg virker det som om noen vil hindre de som har vært forsiktige, bygd seg opp en kapital, og som har solid økonomi å stå på. De ser ut til å mene at de som har drevet fornuftig skal betale gildet for de som spekulerte og bedrev gigantomani innenfor Pan Fish og enkelte andre firma. – Disse selskapene har nå gått seg på en smell, og noen vil tette igjen alle skott for å redde dem. Vi synes ikke at det er riktig. Andre har drevet med fornuft, og vi må også vise hensyn overfor dem. Disse selskapene må få muligheten til å bygge seg videre opp på grunnlag av fornuftige driftsmessige vurderinger. Derfor skal de nå ha anledning til å kjøpe av de nye konsesjonene som er lyst ledige. – Men store deler av næringen har enten gått konkurs eller er nære på. Bør ikke politiske myndigheter ta noe hensyn til dagens situasjon? – Det er helt opplagt at store deler av næringen sliter. Jeg mener at det ligger bedriftsmessige vurderinger bak dagens problemer, og når selskap har feilet, skal ikke vi politikere redde stumpene for dem. Oppdrettsselskapene får ta konsekvensene av sine feilvurderinger. Vi må ikke legge forholdene til rette for å berge noe som kanskje ikke var fornuftig nok, og samtidig legge hindringer i veien for de som har opptrådt fornuftig, og i dag sitter med god økonomi. De skal vi ikke ødelegge for.

Publisert: 24.12.2003 , 07.00


Siste saker

X