Færre fisk har rømt fra Nordlaks enn først antatt

Det ble tidligere denne uken meldt om at 10.000 laks hadde rømt fra et anlegg, tilhørende Nordlaks. Opptelling viser at antall fisk på rømmen er lavere enn først antatt.

Elisabeth Nodland

Fiskeridirektoratet opplyste NRK på mandag at det har vært omfattende rømming av10.000 laks fra et laksoppdrettsanlegg i Bjarkøy i Sør-Troms. Det estimerte antallet etter opptelling og slaking, viser at det er snakk om 8000 rømte laks, bekrfefter Nordlaks oerfor Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.

Lokaliteten, som tilhører Nordlaks AS, ligger på sørsiden av Bjarkøy, vendt mot Kvernsundet. Størrelsen på fisken skal være mellom mellom 6 og 7 kg. og det meldes om at så .

Etter nærmere undersøkelser skal  årsaken til rømmingen, være en revne i bunnen av noten.

Lave rømningstall i 2012

For øvrig er antall rømte fisk fra januar til oktober på 30.000 fisk i følge Fiskeridirektoratet. Man går derfor mot et historisk lavt rømningstall.

 

Publisert: 13.12.2012 , 07.00


Siste saker

X